U bent hier

Programma Gezonde School

Via het programma Gezonde School versterken RIVM Centrum Gezond Leven en partners gezondheidsbevordering in het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat doen we met kennis, materialen en ondersteuning voor professionals gezondheidsbevordering via Loketgezondleven.nl en voor onderwijsprofessionals via Gezondeschool.nl. Met aanvullende opdrachten dragen we in 2016 bij aan versterking van gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren.

Planmatige gezondheidsactiviteiten

Op Loketgezondleven.nl en Gezondeschool.nl vinden professionals ondersteuning voor hun gezondheidsactiviteiten op scholen. Denk hierbij aan de Gezonde School-aanpak, waarin de kennis van landelijke organisaties is gebundeld. De aanpak biedt concrete handvatten voor planmatige gezondheidsbevordering. Verder zijn op Loketgezondleven.nl overzichten beschikbaar met erkende interventies voor het onderwijs en de communicatietoolkits Gezonde School.

Actualisatie en implementatie

Met betrokken organisaties houden we de kennis en producten over Gezonde School op beide sites actueel. Om aan te sluiten bij de behoeften van het onderwijs putten we onder andere uit de klankbordgroepen voor po, vo en mbo.
Met partners zetten we in op meer eenduidigheid in de communicatie over Gezonde School. Zodat we samen scholen beter bereiken. Dat doen we via Twitter, Facebook en LinkedIn en met outposts maken we Gezondeschool.nl beter vindbaar. Professionals houden we op de hoogte van nieuwe informatie via online media en bijeenkomsten.
Verder organiseert het CGL dit jaar de scholing Werken met de Gezonde School-aanpak en netwerkbijeenkomsten over lokale samenwerking en positieve gezondheid.

Tijdelijke opdrachten

Met extra financiering van de ministeries van OCW en VWS en de Hartstichting organiseren we samen met de Onderwijsagenda SBGL dat dit jaar 700 scholen aan de slag kunnen met de gezonde leefstijl van leerlingen en studenten. Daarnaast ondersteunt het CGL samen met Jantje Beton, IVN en de Onderwijsagenda SBGL bijna 80 scholen om eind 2016 een Gezond Schoolplein te realiseren.

Monitor Gezondeschool.nl

Jaarlijks monitort RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) hoe bezoekers Gezondeschool.nl gebruiken. Ons doel is de site te verbeteren of te vernieuwen, zodat deze blijft aansluiten op de vraag van professionals. De resultaten kunt u lezen in de CGL-monitor Gezondeschool.nl 2016.

Meer weten? Zie:

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer