U bent hier

Recente publicaties

 

Hieronder vindt u een overzicht van recent gepubliceerde rapporten, artikelen en online publicaties over en van het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL).
Naast eigen publicaties is er een lijst met documenten van het Gezondheidsinstituut NIGZ (opgeheven). 
Meer online publicaties van CGL vindt u onder Alle online publicaties
Meer rapporten van CGL vindt u onder Alle rapporten.
Meer artikelen van CGL vindt u onder Alle artikelen.
De documenten van NIGZ vindt u onder Publicaties NIGZ.

Online publicaties 2016

Gezond en wel in de wijk - Magazine voor gemeenten over werken aan welzijn en gezondheid in de wijk

Het online magazine Gezond en wel is een uitgave van het Samenwerkingsverband Erkenningstraject Interventies. Met Gezond en wel in de wijk kunnen gemeenten en professionals zien welke interventies je waarvoor kunt inzetten. In het magazine komen diverse professionals en gemeenten aan het woord.
Online magazine: Gezond en wel in wijk

Gezonde Wijk bijeenkomsten najaar 2015

In dit online magazine een beknopte impressie van regionale ontmoetingen Gezonde Wijk. U vindt hier fotoverslagen, een filmpje van Pim Assendelft, praktische tools en handige links.
Online magazine: Gezonde Wijk bijeenkomsten najaar 2015

Rapporten 2015

Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie?

Een RIVM verkenning naar de relatie tussen ruimtelijke ordening en gezondheid vanuit het ruimtelijk, milieu- en volksgezondheidsdomein.
Rapport: Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie?


Artikelen 2016

Peuterspeelzalen worden gezonder

Krantenartikel over het initiatief van RIVM Centrum Gezond Leven en Voedingscentrum om volgend jaar honderden pedagogisch medewerkers te trainen om hun kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gezonder te maken. Lees het artikel op de website van het Algemeen Dagblad.
Krantenartikel: Peuterspeelzalen worden gezonder

Fit voor de werkvloer

Mentale fitheid, hoe pak je dat aan? In het artikel vertelt Brahm Thio hoe hij vorig jaar aan de slag ging bij Apotheek Bergeijk. Hij merkte dat de mentale veerkracht van de 28 medewerkers beter kon en wilde de werkstress verminderen. Hij koos hiervoor de interventie Mentaal FIT Werken. Lees het artikel in Arbo, december 2016.
Artikel: Fit voor de werkvloer

Can a web portal contribute to the Health of all Dutch citizins

In EuroHealthNet Magazine #7 leverde RIVM Centrum Gezond Leven een bijdrage met een artikel over het loketgezondleven.nl. Het artikel geeft inzicht in de verschillende manieren waarop CGL professionals gezondheidsbevordering (en breder) ondersteunt. Daarbij komt de database met de erkende interventies aan bod en ook de Handreikingen Gezonde Gemeente, Gezonde School en Gezonde Kinderopvang met informatie over hoe aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering in een specifieke setting. Tot slot ook aandacht voor de regionale ontmoetingen die CGL samen met NHG en LHV organiseert over preventie in de eerste lijn en het verzamelen van inspirerende samenwerkingsmogelijkheden voor preventie-activiteiten in de eerste lijn. Lees het oneline artikel in Eurohealth Net Magazine#7 (2016)
Artikel: Can a web portal contribute to the Health of all Dutch citizins


Artikelen 2015

Meer doen met gezondheid op school : Opbrengsten en bereik van het ondersteuningsaanbod voor primair onderwijs

Artikel over de opbrengsten van de eerste ronde van het ondersteuningsaanbod vanuit het perspectief van de Gezonde School-adviseurs en van deelnemende scholen. Het artikel geeft ook inzicht in het bereik van het ondersteuningsaanbod over drie rondes. Lees het artikel in Tijdschrijft voor Gezondheidswetenschappen, 2015, nr 8, p.290-294.
 

Werkzame elementen, is dat de toekomst?

In het artikel van TSG geeft CGL een toelichting over het begrip van werkzame elementen en beschrijft hoe zij in de nabije toekomst aan dit thema wil werken. Verschillende andere professionals uit de praktijk, wetenschap en beleid geven hun reactie op deze plannen van CGL. Lees het artikel in Tijdschrijft voor Gezondheidswetenschappen, 2015, nr 6, p.199-208.
Artikel: Werkzame elementen, is dat de toekomst?

Kansen en barrières voor implementatie van de landelijke Handreiking Gezonde Gemeente in de GGD-organisatie

Online artikel over onderzoek naar welke factoren in de beleids- en uitvoeringspraktijk van de GGD de adoptie en het gebruik van de Handreiking Gezonde Gemeente belemmeren of bevorderen. Lees het onderzoek op Beleidsonderzoekonline.nl (mei 2015).
Artikel: Kansen en barrières voor implementatie van de landelijke Handreiking Gezonde Gemeente in de GGD-organisatie

Preventie in de Buurt : versterking van preventie in de huisartspraktijk

Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) werkt samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) aan versterking van preventie in de huisartsenpraktijk in het project Preventie in de Buurt. Lees meer hierover in Tijdschrijft voor Gezondheidswetenschappen, nr. 3, 2015.
Artikel: Preventie in de Buurt : versterking van preventie in de huisartspraktijk

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer