U bent hier

Recente publicaties

 

Hieronder vindt u een overzicht van recent gepubliceerde rapporten, artikelen en online publicaties over en van het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL).
Naast eigen publicaties is er een lijst met documenten van het Gezondheidsinstituut NIGZ (opgeheven). 
Meer online publicaties van CGL vindt u onder Alle online publicaties
Meer rapporten van CGL vindt u onder Alle rapporten.
Meer artikelen van CGL vindt u onder Alle artikelen.
De documenten van NIGZ vindt u onder Publicaties NIGZ.

Online publicaties 2016

Gezond en wel in de wijk - Magazine voor gemeenten over werken aan welzijn en gezondheid in de wijk

Het online magazine Gezond en wel is een uitgave van het Samenwerkingsverband Erkenningstraject Interventies. Met Gezond en wel in de wijk kunnen gemeenten en professionals zien welke interventies je waarvoor kunt inzetten. In het magazine komen diverse professionals en gemeenten aan het woord.
Online magazine: Gezond en wel in wijk

Gezonde Wijk bijeenkomsten najaar 2015

In dit online magazine een beknopte impressie van regionale ontmoetingen Gezonde Wijk. U vindt hier fotoverslagen, een filmpje van Pim Assendelft, praktische tools en handige links.
Online magazine: Gezonde Wijk bijeenkomsten najaar 2015

Rapporten 2015

Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie?

Een RIVM verkenning naar de relatie tussen ruimtelijke ordening en gezondheid vanuit het ruimtelijk, milieu- en volksgezondheidsdomein.
Rapport: Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie?


Artikelen 2017

Het project Gezonde Kinderopvang

Coach gezonde kinderopvang Inge Hartendorf van Partou vertelt hoe zij in hun praktijk werken aan gezonde leefstijl. Het artikel geeft ook een toelichting wat Gezonde Kinderopvang is. Lees het artikel in KIDDO, het pedagogisch vakblad voor de kinderopvang (nr. 2, 2017).
Artikel: Het project Gezonde Kinderopvang

Gezonde Kinderopvang voor een gezonde start 

Artikel over de aanpak Gezonde Kinderopvang. Lees het artikel in BOinK Magazine van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (maart 2017).
Artikel: Gezonde Kinderopvang voor een gezonde start 

'Een gezonde leefstijl bevorder je niet alleen in je spreekkamer'

Een artikel over het project Preventie in de Buurt van RIVM Centrum Gezond Leven en het Nederlands Huisartsen Genootschap. In het artikel vertellen huisartsen over hoe ze patiënten met niet-medische problematiek doorverwijzen naar partners in de wijk. Daarnaast komt aan bod hoe Preventie in de Buurt professionals uit de huisartsenpraktijk en publieke gezondheid ondersteunt bij hun rol in de samenwerking met andere partijen in de wijk.  Lees het artikel in in Huisarts & Wetenschap (maart 2017).
Artikel: 'Een gezonde leefstijl bevorder je niet alleen in je spreekkamer'


Artikelen 2016

Gezondheidsverschillen, uw zorg? 

Advertorial in Binnenlands Bestuur (2 december 2016) waarin RIVM Centrum Gezond Leven de webpagina's over sociaaleconomische gezondheidsverschillen op Loketgezondleven.nl onder de aandacht brengt van ambtenaren en lokale bestuurders. 
Advertorial: Gezondheidsverschillen, uw zorg?

Schrijft u de lokale nota gezondheidsbeleid?

Advertorial in VNG-magazine (18 november 2016) die gemeenteambtenaren informeert over de beschikbare kennis en checklist voor het opstellen en uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid op Loketgezondleven.nl. 
Advertorial: Schrijft u de lokale nota gezondheidsbeleid?

Peuterspeelzalen worden gezonder

Krantenartikel over het initiatief van RIVM Centrum Gezond Leven en Voedingscentrum om volgend jaar honderden pedagogisch medewerkers te trainen om hun kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gezonder te maken. Lees het artikel op de website van het Algemeen Dagblad.
Krantenartikel: Peuterspeelzalen worden gezonder

Fit voor de werkvloer

Mentale fitheid, hoe pak je dat aan? In het artikel vertelt Brahm Thio hoe hij vorig jaar aan de slag ging bij Apotheek Bergeijk. Hij merkte dat de mentale veerkracht van de 28 medewerkers beter kon en wilde de werkstress verminderen. Hij koos hiervoor de interventie Mentaal FIT Werken. Lees het artikel in Arbo, december 2016.
Artikel: Fit voor de werkvloer

Can a web portal contribute to the Health of all Dutch citizins

In EuroHealthNet Magazine #7 leverde RIVM Centrum Gezond Leven een bijdrage met een artikel over het loketgezondleven.nl. Het artikel geeft inzicht in de verschillende manieren waarop CGL professionals gezondheidsbevordering (en breder) ondersteunt. Daarbij komt de database met de erkende interventies aan bod en ook de Handreikingen Gezonde Gemeente, Gezonde School en Gezonde Kinderopvang met informatie over hoe aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering in een specifieke setting. Tot slot ook aandacht voor de regionale ontmoetingen die CGL samen met NHG en LHV organiseert over preventie in de eerste lijn en het verzamelen van inspirerende samenwerkingsmogelijkheden voor preventie-activiteiten in de eerste lijn. Lees het oneline artikel in Eurohealth Net Magazine#7 (2016)
Artikel: Can a web portal contribute to the Health of all Dutch citizins


 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer