U bent hier

Partners

Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) werkt samen met onder andere GGD’en, Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS), thuiszorgorganisaties, gezondheidsfondsen, onderwijsraden, sportservice-organisaties, academische werkplaatsen, GGD GHOR Nederland, Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Movisie, VilansNederlands Huisartsen Genootschap, Landelijke Huisartsenvereniging, ZonMw, TNO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en verschillende ministeries. Deze samenwerking vindt onder andere plaats binnen het kennisprogramma Jeugd en het gezamenlijke erkenningstraject interventies. 

Verder is er nauwe samenwerking met de landelijke thema-instituten. Zij doen dit onder meer vanuit hun instellingssubsidie vanuit het ministerie van VWS.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer