Preventie in het Zorgstelsel

Biedt gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen informatie en handvatten voor samenwerking bij het gezamenlijk opzetten en financieren van preventieactiviteiten voor risicogroepen.

Stel uw vraag

Hebt u gerichte vragen over bijvoorbeeld samenwerking, regels, verantwoordelijkheden of financieringsmogelijkheden? Dan kunt u met ons contact opnemen via preventieteam@minvws.nl. Het preventieteam kan zicht geven op de mogelijkheden en kan u in verbinding brengen met mensen uit de praktijk.

 

Gemeenten en zorgverzekeraars samen aan zet

Overal in het land zijn gemeenten en zorgverzekeraars aan de slag om burgers en verzekerden gezond(er) te houden en gezondheidsverschillen te verminderen. Hiervoor is samenwerken aan preventieactiviteiten voor risicogroepen van groot belang. Gezondere burgers en cliënten, meer participatie, een groter welbevinden, mogelijke besparingen op zorguitgaven en een hogere doelmatigheid van zorg en ondersteuning zijn zomaar een aantal voordelen.

Rol VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil een impuls geven aan de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars die aan de slag (willen) gaan om risicogroepen gezond(er) te houden en gezondheidsverschillen te verminderen. Dit doet VWS onder andere met dit digitale loket, een preventieteam en een subsidieregeling voor preventiecoalities die bijdraagt aan de samenwerkingskosten. Lees meer over de activiteiten van het ministerie van VWS.

Logo VWS

Afdrukken:

Via printer