Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden: wat zijn kansrijke elementen?

Titel Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden: wat zijn kansrijke elementen?
Publicatietype Reference
Year of Publication 2018
Auteurs Herber G, Lemmens L, Spijkerman A, De Bruin S, Van Oostrom S
Publisher RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
URL https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/VPZ/Preventieve_activiteiten_voor_ouderen_die_onvoldoende_bereikt_worden_wat_zijn_kansrijke_elementen