Medewerkers van RIVM afdeling Centrum Gezond Leven

De activiteiten van de afdeling Gezond Leven van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn ondergebracht in diverse programma's.

Overkoepelende programma's

  • Kwaliteit: beoordeelt interventies op kwaliteit en samenhang.
  • Online communicatie: maakt landelijke kennis en producten online beschikbaar voor professionals die werken aan gezondheidsbevordering en preventie.
  • Monitoring: brengt in kaart hoe professionals producten waarderen en gebruiken.

Settingspecifieke programma's

  • Gezonde Gemeente: geeft handvatten voor gemeentelijk gezondheidsbeleid en helpt bij omgevingsgerichte gezondheidsbevordering.
  • Preventie in de zorg: versterkt preventie in de (eerstelijns)zorg.
  • Gezonde School: ondersteunt gezondheidsbevordering in het onderwijs.
  • Gezonde Kinderopvang: versterkt structurele aanpak gezondheidsbevordering bij jonge kinderen.

Volg de link naar de programmabeschrijving voor een toelichting op de progamma-activiteiten en contactgegevens van de programmacoördinator.

Naast de werkzaamheden binnen de programma’s adviseert afdeling Gezond Leven het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in het verlengde daarvan ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Daarnaast onderhoudt de afdeling Gezond Leven ook internationale contacten.

Hoofd afdeling Gezond Leven

Marian Sturkenboom (marian.sturkenboom@rivm.nl / 030-274 8618 / Twitter / LinkedIn)

Coördinerend adviseur afdeling Gezond Leven

Monique Leijen (monique.leijen@rivm.nl / 030 - 274 47 86 / Twitter / LinkedIn)