Het programma Gezonde Gemeente biedt praktisch toepasbare kennis over integraal werken aan de gezondheid van inwoners in uw gemeente, wijk of buurt. Als het gaat om gezondheidsvraagstukken, bent u als beleidsmaker of professional op zoek naar oplossingen met een blijvend resultaat. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu helpt GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en en gemeenten met kennis die werkt. 

Aan de slag met lokaal gezondheidsbeleid 

Het programma Gezonde Gemeente bundelt landelijke en lokale informatie, tips en praktijkvoorbeelden om met lokaal gezondheidsbeleid aan de slag te gaan. Verschillende gezondheidsthema’s bieden handvatten voor een integrale aanpak van onder andere overgewicht, sport en bewegen en alcohol. Ook worden thema’s als armoede en gezondheid en vitaal ouder worden behandeld.

Kennisuitwisseling

Met betrokken partners en kennisinstituten wisselen we kennis uit en actualiseren we de informatie op Loketgezondleven.nl zodat deze aansluit op vragen van gebruikers, actuele cijfers, (beleids)ontwikkelingen en wetgeving. Ook toetsen we onze ideeën en uitwerking via het gebruikerspanel en (netwerk)bijeenkomsten. Gemeenten en GGD’en kunnen ook bij het RIVM terecht voor advies op maat.

Folder Gezonde Gemeente

Meer weten over het programma Gezonde Gemeente? Download de folder Aan de slag met gezondheid in uw gemeente. Of neem contact op met programmacoördinator Ilse Storm.

Portretfoto Ilse Storm

Programmacoördinator Gezonde Gemeente

Ilse Storm (ilse.storm@rivm.nl / 030 - 274 43 70 / Twitter / LinkedIn)