Met de Handreiking Gezonde Gemeente bieden het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners aan gemeenten en professionals handvatten om gemeentelijk gezondheidsbeleid op te stellen en (wijkgerichte) gezondheidsbevordering uit te voeren even te evalueren. In dit programma coördineren we de actualisatie en de promotie van de online Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl.

Handreiking Gezonde Gemeente

In de handreiking zijn landelijke en lokale informatie, tips en praktijkvoorbeelden gebundeld om lokaal aan de slag te kunnen. Acht themadelen bieden handvatten voor een integrale aanpak van overgewicht, sport en bewegen, alcohol, drugs, roken, depressie, seksuele gezondheid en valpreventie. Met betrokken organisaties onderhouden we de handreiking zodat deze aansluit op vragen van gebruikers, actuele cijfers en (beleids)ontwikkelingen en wetgeving.

Om actueel te zijn en het gebruik van de handreiking te promoten, onderhouden we nauw contact met professionals en partners. Onder andere via het Gebruikerspanel Handreiking Gezonde Gemeente en (netwerk)bijeenkomsten krijgen we inzicht en vragen en behoeften van gebruikers.
Daarnaast stimuleren we met partners het gebruik van de handreiking bij professionals gezondheidsbevordering en beleidsmedewerkers van gemeenten.

Monitor Handreiking Gezonde Gemeente

Jaarlijks brengen we in kaart hoe professionals de Handreiking Gezonde Gemeente gebruiken en waarderen. Ons doel is de handreiking te verbeteren of te vernieuwen, zodat deze blijft aansluiten op de vraag van professionals. De bezoekcijfers kunt u opvragen via mail gezondleven@rivm.nl.

Meer weten? Zie:

Programmacoördinator Gezonde Gemeente en Wijk

Daniëlle de Jongh (danielle.de.jongh@rivm.nl / 030 - 274 43 70 / Twitter/ LinkedIn)

Programmacoördinator Gezonde Gemeente en Wijk

Ilse Storm (ilse.storm@rivm.nl / 030 - 274 43 70 / Twitter / LinkedIn)