De Handreiking gezonde gemeente brengt informatie, tips en praktijkvoorbeelden voor het maken, uitvoeren en evalueren van gezondheidsbeleid en wijkgerichte gezondheidsbevordering samen op één plek. De Handreiking gezonde gemeente is geschreven om beleidsmedewerkers van gemeenten, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-en en andere professionals die werken aan gezondheidsbeleid te ondersteunen en te inspireren. 

Contact

Heeft u een vraag of aanvulling op de Handreiking gezonde gemeente? Neemt u dan contact op met het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu afdeling Gezond Leven via gezondleven@rivm.nl.

Samenwerking

De Handreiking gezonde gemeente is een coproductie van het RIVM en:

voedingscentrum

Voedingscentrum

http://www.kenniscentrumsport.nl/

Kenniscentrum Sport & Bewegen

http://www.trimbos.nl/

Trimbos-instituut

http://www.soaaids.nl/

Soa Aids Nederland

http://www.pharos.nl/

PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport

In opdracht van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Daarnaast houden we de handreiking actueel en up-to-date door nauw samen te werken met partners zoals GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten), ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, Nji, NCJNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) , MovisieLandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken , NVWA, Actiz, Jongeren Op Gezond Gewicht, Care 4 Obesity, Gezond in… en de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-centra Gezondheid en Maatschappij, Voeding, Preventie en Zorg, en Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid.

Welke onderwerpen vindt u in de handreiking?

Anderen over de Handreiking gezonde gemeente

"Bij ons advieswerk voor eerste lijn en gemeenten gebruiken we verschillende voorbeelden uit de handreiking ter inspiratie. Vooral voorbeelden waarin succesvol wordt samengewerkt met bewoners, helpen om te komen tot een nieuwe, meer integrale Gezonde Wijkaanpak die aansluit bij de behoefte van bewoners." - adviseur Raedelijn (ROSRegionale Ondersteuningsstructuur Midden-Nederland)

"Bij het uitwerken van ons advies aan de gemeente over het terugdringen van alcoholproblemen in de regio heb ik de pijlers uit het themadeel alcohol gebruikt. De gemeente vond dit erg werkbaar, want het maakte de mogelijkheden voor beleid concreet." - medewerker GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Kennemerland

"Bij het schrijven van de nieuwe Nota volksgezondheid maak ik gebruik van de handreiking. Ik vind het vooral handig dat ik diverse schema’s kan overnemen en dat er heldere toelichtingen in de handreiking staan." - beleidsmedewerker gemeente Amersfoort

Gebruikerspanel

Het gebruikerspanel Handreiking gezonde gemeente bestaat uit vertegenwoordigers van o.a. GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-en, gemeenten en ROSRegionale Ondersteuningsstructuur -en. Het gebruikerspanel denkt mee over welke onderwerpen wel en niet in de handreiking thuis horen, leest en schrijft mee op gebied van specifieke onderwerpen en promoot het gebruik van de handreiking in de praktijk. Als lid van het gebruikerspanel bent u snel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op landelijk en lokaal niveau.

Wij zoeken nog enkele professionals die hun ervaring en expertise op het gebied van lokaal gezondheidsbeleid willen inzetten voor een landelijk loket. Het contact verloopt vooral digitaal, maar we ontmoeten elkaar ook graag 2 keer per jaar op een centrale locatie. Hiervoor ontvangt u een vergoeding. Interesse? Neem contact op met Danielle de Jongh via danielle.de.jongh@rivm.nl of via 06-46860915. 

Bekijk hieronder de foto's van het gebruikerspanel tijdens de werksessie ‘sociale leefomgeving’ op 3 september 2019.

Het gebruikerspanel tijdens de werksessie ‘sociale leefomgeving’ (3 september 2019)

Het gebruikerspanel tijdens de werksessie ‘sociale leefomgeving’

Het gebruikerspanel tijdens de werksessie ‘sociale leefomgeving’ (3 september 2019)
Het gebruikerspanel tijdens de werksessie ‘sociale leefomgeving’ (3 september 2019)
Het gebruikerspanel tijdens de werksessie ‘sociale leefomgeving’ (3 september 2019)
Het gebruikerspanel tijdens de werksessie ‘sociale leefomgeving’ (3 september 2019)
Het gebruikerspanel tijdens de werksessie ‘sociale leefomgeving’ (3 september 2019)
Het gebruikerspanel tijdens de werksessie ‘sociale leefomgeving’ (3 september 2019)
Het gebruikerspanel tijdens de werksessie ‘sociale leefomgeving’ (3 september 2019)
Het gebruikerspanel tijdens de werksessie ‘sociale leefomgeving’ (3 september 2019)

Communicatie

Om de Handreiking gezonde gemeente onder de aandacht te brengen kunt u ons filmpje en de folder of onderdelen daarvan gebruiken voor uw website, nieuwsbrief of presentatie.