Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu neemt deel aan internationale netwerken en projecten om inspiratie op te doen voor de Nederlandse situatie en om kennis te delen over beleid, maatregelen en interventies voor gezondheidsbevordering.

EuroHealthNet

Het RIVM is lid van de netwerkorganisatie EuroHealthNet (EHN). Doel van deze organisatie is het bevorderen van de gezondheid in Europa en het verkleinen van gezondheidsverschillen. EHN ondersteunt de leden door onder andere study visits te organiseren en te helpen bij het aanvragen van Europese projecten.

Schools for Health in Europe

Het netwerk van Schools for Health in Europe (SHE) ondersteunt landen bij de kennisuitwisseling over gezondheidsbevordering op scholen. Het biedt een Europees platform waar landen informatie en goede voorbeelden vinden, en contacten en kennis kunnen uitwisselen.

Joint Action CHRODIS-PLUS (2017-2020)

In opdracht van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt het RIVM deel aan de Europese Joint Action on Chronic Diseases and Healthy Aging (CHRODIS-PLUS). Doel van de Joint Action is Europese lidstaten ondersteunen bij het implementeren van innovatieve praktijken en beleidsmaatregelen. CHRODIS-PLUS is gericht op voorkomen en verminderen van de gevolgen van chronische aandoeningen en multimorbiditeit. Het RIVM organiseert in dit project een discussie met beleidsmakers over intersectorale samenwerking, en verzamelt goede voorbeelden en succesfactoren van intra- en intersectorale samenwerking. Ook ontwikkelt zij een toolkit met maatregelen en interventies om werknemers gezond te houden en om chronisch zieke werknemers te behouden voor werk.

Coördinator internationaal

Djoeke van Dale (djoeke.van.dale@rivm.nl / 030-274 86046 /  Twitter / LinkedIn)