Het Erkenningstraject van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners biedt professionals inzicht in de kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid van leefstijlinterventies. Het programma Kwaliteit ondersteunt de onafhankelijke beoordeling van interventies die plaatsvindt in dit erkenningstraject. Ook promoten we het gebruik van erkende interventies. Zo kan het veld goed geïnformeerd kiezen welke effectieve interventie het beste past in de eigen lokale praktijk.

Erkenningstraject

Praktijkprofessionals en de Erkenningscommissie Interventies beoordelen leefstijlinterventies op kwaliteit en effectiviteit. Praktijkbeoordelaars toetsen interventies voor het opstapniveau Goed beschreven. De Erkenningscommissie Interventies beoordeelt op de niveaus Goed onderbouwd en Effectief (met een eerste, goede of sterke aanwijzing voor effectiviteit). Deze commissie staat onder supervisie van het Samenwerkingsverband Effectieve Interventies (Kenniscentrum Sport & Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut (NJiNederlands Jeugdinstituut), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ), MOVISIELandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken , RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Trimbos-instituut en Vilans).

Erkenningstraject biedt inzicht

In 2017 en 2018 is het erkenningstraject geëvalueerd. Hieruit blijkt dat professionals de databanken met erkende interventie zinvol en nuttig vinden. Het erkenningstraject biedt inzicht in de kwaliteit, effectiviteit en in iets mindere mate de uitvoerbaarheid van een interventie. Minder positief zijn de professionals over de tijd die het indienen van een interventie kost en de bekendheid van erkende interventies onder beleidsmakers o.a. bij gemeenten. Lees verder in het evaluatierapport (Pdf).

Meer weten? Zie:

Programmacoördinator Kwaliteit

Djoeke van Dale (djoeke.van.dale@rivm.nl / 030-274 86 46 / Twitter / LinkedIn)