Via het programma Monitoring houdt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bij hoe professionals Gezond Leven-producten gebruiken en waarderen.

Jaarlijks maken we het gebruik inzichtelijk van de Gezond Leven-producten: Erkenningstraject voor interventies, Loketgezondleven.nl, Handreiking Gezonde Gemeente en Gezondeschool.nl. De monitorresultaten benutten we voor kwaliteitsverbetering en om te zorgen dat onze inzet goed blijft aansluiten bij de behoeften van de lokale praktijk.

Vanuit het meerjarenplan Evaluaties werken we jaarlijks aan de evaluatie van enkele Gezond Leven-onderdelen en/of -producten.
Daarnaast evalueren we de waardering van ontmoetingen die de afdeling Gezond Leven met partners organiseert. Verder houden we voor alle online Gezond Leven-producten bezoekcijfers bij.

Programmacoördinator Monitoring

Antonia Verweij (antonia.verweij@rivm.nl / 030 274 33 14 / LinkedIn)