Preventie in het Zorgstelsel

Het Digitaal Loket op Loketgezondleven.nl biedt gemeenten en zorgverzekeraars informatie over het wettelijk kader en de subsidieregeling Preventiecoalities van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook bevat het loket tips, handvatten en een vraagbaakfunctie rond de samenwerking en financiering van preventie onder risicogroepen. Het loket dat sinds november 2016 online is, maakt onderdeel uit van het programma Preventie in het Zorgstelsel (2016-2019) van het ministerie van VWS. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt rondom het Digitaal Loket nauw samen met het ministerie.

Meer weten? Zie:

Het Digitaal Loket op Loketgezondleven.nl.

Programmacoördinator Preventie in het Zorgstelsel

Karlijn Leenaars (karlijn.leenaars@rivm.nl / 030 274 2757 / LinkedIn)

Preventie in de Buurt

In Preventie in de Buurt (2014-2018) versterken RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHGNederlands huisartsengenootschap) en partners de samenwrking aan preventie in de wijk met en vanuit de huisartsenpraktijk. De focus ligt op het ondersteunen van professionals uit de publieke gezondheid en de huisartsenpraktijk bij hun rol in de samenwerking met collega’s uit andere domeinen.
Allereerst zorgen we dat professionals uit de huisartsenpraktijk en publieke gezondheid beschikken over kennis, voorbeelden en materialen om vanuit de eigen rol bij te dragen aan wijk-/populatiegerichte preventie. Verder faciliteert Preventie in de Buurt dat professionals uit verschillende domeinen in lokale werksessies samen aan de slag gaan met gezondheid en leefstijl in de wijk en dat zij deze activiteiten borgen in bestaande plannen en overlegstructuren. Ook borgen we van in het project opgedane kennis en vaardigheden voor populatiegerichte preventie en samenwerken in de wijk in de opleidingen van huisartsen en praktijkondersteuners.

E-magazine Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont

Met de lessen en opbrengsten uit het afgeronde project Preventie in de Buurt (2016-2018) ondersteunen het NHGNederlands huisartsengenootschap en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu professionals om wijkgerichte samenwerking en leefstijladvisering een stap verder te brengen.

Het e-magazine Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont bevat online kennis, inspirerende voorbeelden en praktische tools voor professionals uit de huisartsenpraktijk, publieke gezondheid, eerste lijn en het sociaal domein.

Meer weten?

Kijk voor de opbrengsten en activiteiten van Preventie in de Buurt in het dossier verbinden preventie, zorg en welzijn.

Projectleider Preventie in de Buurt

Monique Leijen (monique.leijen@rivm.nl / 030 - 274 47 86 / Twitter LinkedIn)