Hier vindt u een overzicht van gepubliceerde artikelen over en van de afdeling Gezond Leven van het RIVM verschenen in de afgelopen drie jaren.

2019

2019

Succesvolle aanpak voor gezondere leefstijl bij mensen met overgewicht

Een gezonde leefstijl en een blijvende gedragsverandering kunnen mensen met overgewicht bereiken via de gecombineerde leefstijlinterventie. In het artikel in RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Magazine leest u over de aanpak van gecombineerde leefstijlinterventies.
Artikel: Succesvolle aanpak voor gezondere leefstijl bij mensen met overgewicht

Gezonde Kinderopvang: meedoen en voordoen helpt

De invloed van de kinderopvang op het gedrag van kinderen is groot. Dat vertelt Jessica Gubbels van Maastricht University in een artikel over Gezonde Kinderopvang in het vakblad KIDDO (november 2019). Als pedagogisch medewerkers het goede voorbeeld geven helpt dat. In het artikel geeft Jessica praktische tips hoe je dat doet rond voeding en bewegen.
Artikel: Gezonde Kinderopvang: meedoen en voordoen helpt

2018

2018

Omgevingswet biedt gemeenten extra gezonde  mogelijkheden

Danielle de Jong (programmacoördinator Gezonde Gemeente, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vertelt in de special Omgevingswet van Binnenlands Bestuur (28 september) over de kansen van de Omgevingwet voor gemeenten en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-en om samen met inwoners te zorgen voor een gezonde leefomgeving. Lees het artikel Binnenlands Bestuur, september 2018.
Artikel: Omgevingswet biedt gemeenten extra gezonde mogelijkheden

Bevorderen van gezond gedrag in 6 stappen

Dit artikel beschrijft wat u moet weten, als u op een effectieve manier gezond gedrag bij mensen wilt bevorderen. Aan de orde komt de basis van gezondheidsbevordering. Daarbij ligt de focus op het analyseren, verklaren en beïnvloeden van het individuele gedrag van mensen. Voorbeelden uit de praktijk illustreren het artikel. Lees het webartikel op allesoversport.nl.
Webartikel: Bevorderen van gezond gedrag in 6 stappen.

2017

2017

Samenwerken aan gezondheid in de wijk: een rol voor de huisarts?

Artikel over het project Preventie in de Buurt van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en NHGNederlands huisartsengenootschap dat professionals uit de huisartsenzorg, publieke gezondheid en sociaal domein ondersteunt bij het samenwerken. Meerdere vormen van samenwerking worden beschreven, zoals uitwisselen van ervaringen; succesvolle praktijkvoorbeelden; lokale werksessies; online beschikbaar stellen van materialen en borging via de opleiding en nascholing. Lees het artikel in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2017, nr. 51.
Artikel: Samenwerken aan gezondheid in de wijk: een rol voor de huisarts?

Bouwstenen voor integraal werken

Een kennispartnerpagina van het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies over erkende interventies als bouwstenen voor integrale aanpak. In het artikel wordt ook verwezen naar het e-magazine Sturen op integraal werken. Lees het artikel in Binnenlands Bestuur Special Sociaal. Grip krijgen op zorg.10 november 2017, week 45, jaargang 38, nr 21.
Artikel: Bouwstenen voor integraal werken

Gezonde leefomgeving? Start nu!

Interview met Daniëlle de Jongh over een gezonde leefomgeving en de Omgevingswet. En wat RIVM Centrum Gezond Leven kan bieden.
Lees het artikel in e-zine Kabinet aan zet - Publiek denken, welbeschouwd vooruit, 2017.
Artikel: Gezonde leefomgeving? Start nu!

Serie Gezonde kinderopvang

In het vakblad Management Kinderopvang verscheen in 2017 een serie artikelen over Gezonde Kinderopvang. Het vaktijdschrift is bedoeld voor (locatie)managers, toezichthouders en bestuurders van kinderopvangcentra. Verschillende gezondheidsthema’s komen aan bod
Artikelen: Groen, Fysieke veiligheid, Seksuele ontwikkeling, Voeding, Bewegen en Hygiëne.

'Een gezonde leefstijl bevorder je niet alleen in je spreekkamer'

Een artikel over het project Preventie in de Buurt van RIVM Centrum Gezond Leven en het Nederlands Huisartsen Genootschap. In het artikel vertellen huisartsen over hoe ze patiënten met niet-medische problematiek doorverwijzen naar partners in de wijk. Daarnaast komt aan bod hoe Preventie in de Buurt professionals uit de huisartsenpraktijk en publieke gezondheid ondersteunt bij hun rol in de samenwerking met andere partijen in de wijk.  Lees het artikel in in Huisarts & Wetenschap (maart 2017).
Artikel: 'Een gezonde leefstijl bevorder je niet alleen in je spreekkamer'

2016

2016

Gezondheidsverschillen, uw zorg? 

Advertorial in Binnenlands Bestuur (2 december 2016) waarin RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven de webpagina's over sociaaleconomische gezondheidsverschillen op Loketgezondleven.nl onder de aandacht brengt van ambtenaren en lokale bestuurders. 
Advertorial: Gezondheidsverschillen, uw zorg?

Schrijft u de lokale nota gezondheidsbeleid?

Advertorial in VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten-magazine (18 november 2016) die gemeenteambtenaren informeert over de beschikbare kennis en checklist voor het opstellen en uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid op Loketgezondleven.nl. 
Advertorial: Schrijft u de lokale nota gezondheidsbeleid?

Peuterspeelzalen worden gezonder

Krantenartikel over het initiatief van RIVM Centrum Gezond Leven en Voedingscentrum om volgend jaar honderden pedagogisch medewerkers te trainen om hun kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gezonder te maken. Lees het artikel op de website van het Algemeen Dagblad.
Krantenartikel: Peuterspeelzalen worden gezonder

Fit voor de werkvloer

Mentale fitheid, hoe pak je dat aan? In het artikel vertelt Brahm Thio hoe hij vorig jaar aan de slag ging bij Apotheek Bergeijk. Hij merkte dat de mentale veerkracht van de 28 medewerkers beter kon en wilde de werkstress verminderen. Lees het artikel in ArboArbeidsomstandigheden, december 2016.
Artikel: Fit voor de werkvloer

Can a web portal contribute to the Health of all Dutch citizins

In EuroHealthNet Magazine #7 leverde RIVM Centrum Gezond Leven een bijdrage met een artikel over het loketgezondleven.nl. Het artikel geeft inzicht in de verschillende manieren waarop CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM) professionals gezondheidsbevordering (en breder) ondersteunt. Daarbij komt de database met de erkende interventies aan bod en ook de Handreikingen Gezonde Gemeente, Gezonde School en Gezonde Kinderopvang met informatie over hoe aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering in een specifieke setting. Tot slot ook aandacht voor de regionale ontmoetingen die CGL samen met NHGNederlands huisartsengenootschap en LHVLandelijke Huisartsen Vereniging organiseert over preventie in de eerste lijn en het verzamelen van inspirerende samenwerkingsmogelijkheden voor preventie-activiteiten in de eerste lijn. Lees het online artikel in Eurohealth Net Magazine#7 (2016)
Artikel: Can a web portal contribute to the Health of all Dutch citizins