Ravelli et al., 1998

Titel Ravelli et al., 1998
Publicatietype Reference
Auteurs al. 19
Secondary Title Ravelli A, Bijl RV, Zessen G van.Comorbiditeit van psychiatrische stoornissen in de Nederlandse bevolking: resultaten van de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Tijdschr Psychiatrie1998; 40: 531-44.