Romijn & Bool, 2010

Titel Romijn & Bool, 2010
Publicatietype Reference
Auteurs Bool 20
Secondary Title Romijn G, Bool M.Regionale aanpak van suïcidepreventie. Analyse en opzet van concrete voorbeelden. Utrecht: Trimbos Instituut, 2010