Zien roken, doet roken. Daarom is het zo belangrijk om in te zetten op een rookvrije omgeving. Dit doet u in combinatie met andere maatregelen, want dat heeft het grootste effect. U oefent invloed uit op zowel de directe fysieke omgeving als via interventies op de sociale omgeving. Daarnaast geeft de landelijke regelgeving u ruimte voor lokaal beleid.

Wat kunt u doen?

 • Om de voorkomen dat kinderen in aanraking komen met roken is het belangrijk dat openbare plekken rookvrij zijn. Daarom is in de Kernwaarden van GGD GHOR Nederland het advies opgenomen om een rookverbod in te stellen op plekken waar kinderen komen (speelplekken, schoolpleinen, pretparken, sportterreinen, kinderboerderijen, publieke zorginstellingen).
   
 • Een groeiend aantal gemeenten en andere partijen sluiten zich aan bij de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. 
   
 • In het omgevingsplan kunt u verschillende soorten planregels voor een gezonde leefomgeving worden opnemen. Lees de Handreiking planregels gezonde leefomgeving.

Coronavirus SARS-CoV-2: meer rokers

Rokers hebben meer kans op een ernstig verloop van de ziekte COVID-19. Daarnaast blijkt uit de cijfers van de corora-VTV dat er door (de stress rond) het coronavirus meer rokers bij komen. Deze factoren maken het in deze tijd nog belangrijker om een rookvrije omgeving te creëren.

In het interventieoverzicht Tabak vindt u interventies die u ondersteunen bij het voeren van een rookvrij beleid. Sommigen zijn gericht op het individu, sommigen op een groep. Interventies die specifiek inspelen op de omgeving:

 • Rookvrij Schoolterrein, voor rookvrije school- en speelterreinen
 • Voel je vrij - doorlopende groepstraining stoppen met roken, voor bewoners met een lage SES Sociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. (Sociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. ).
 • Rookvrij sportterrein (wordt verwacht in 2022).
 • In de  Notitie Samen naar een rookvrij Amsterdam leest u hoe Amsterdam werkt aan een rookvrije omgeving.
   
 • Den Haag heeft als eerste stad in Nederland alle speeltuinen rookvrij gemaakt. Hagenaar Mohamed Taheri voerde actie voor zo'n plek.
   
 • Groningen kent een landelijke primeur met het instellen van een rookverbod op straat. De gemeente heeft in de algemene plaatselijke verordening (APV) opgenomen dat zij binnen haar gemeentegrenzen zones kan aanwijzen waar een verbod geldt om ‘schadelijke (rook)gassen te verspreiden’. Organisaties kunnen voortaan een aanvraag doen voor een rookverbod in en rondom hun pand.

Bekijk meer voorbeelden op rookvrijegeneratie.nl

 • Rookruimten in horeca-inrichtingen zijn, per 27 september 2019,verboden. Dit geeft overlast in de openbare ruimte. De VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft een checklist waarmee u de gevolgen van het verbod voor uw gemeente in beeld krijgt (VNG, januari 2020).
   
 • De factsheet Rookvrije generatie en gemeentelijk tabaksbeleid van het Trimbos-instituut geeft een overzicht van de werkzame elementen van gemeentelijk tabaksbeleid.