Samen met de school kijkt u waar u kunt aansluiten met de Gezonde School-aanpak. Wordt er op school bijvoorbeeld gepest of komt overgewicht veel voor? Of heeft de school nog extra informatie nodig over Gezonde School? 

Ga dan aan de slag met de volgende onderwerpen.

Draagvlak creëren

Een gedegen oriëntatie en het creëren van draagvlak helpt alle partijen om te besluiten of zij meedoen aan Gezonde School. Een goede organisatie zorgt er voor dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de werkwijze en de taakverdeling. Lees hier tips en adviezen om het draagvlak onder schoolbesturen te vergroten

Schoolprofiel opstellen

Een schoolprofiel geeft de school inzicht in de huidige gezondheid van leerlingen en schoolpersoneel. Dit profiel helpt bij het maken van een gerichte keuze voor één of meerdere gezondheidsthema’s en bij het kiezen van daarbij passende activiteiten.

Projectvoorstel maken

Vat de plannen voor Gezonde School samen in een projectvoorstel. Dit projectvoorstel bespreek je met de betrokkenen.

Werkplan (schoolgezondheidsplan) maken

Na akkoord van het projectvoorstel werkt u de ideeën en plannen uit in een werkplan (schoolgezondheidsplan). Het werkplan is de basis voor een succesvol implementatietraject op de school en de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst.

Werkgroep samenstellen

Is het besluit genomen om met Gezonde School aan de slag te gaan? Stel dan een werkgroep samen. In de werkgroep zitten alle mensen die een (actieve) rol hebben in het uitwerken en uitvoeren van de Gezonde School-aanpak bij de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en binnen de school.

Thema en activiteiten kiezen

Samen met de school wordt een keuze gemaakt uit de verschillende thema’s en bijbehorende activiteiten.