Is het besluit genomen om met Gezonde School aan de slag te gaan? Stel dan een werkgroep samen. In de werkgroep zitten alle mensen die een (actieve) rol hebben in het uitwerken en uitvoeren van de Gezonde School-aanpak bij de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en binnen de school.

Projectorganisatie binnen de GGD

  • Zorg voor een duidelijke rol- en taakverdeling. In de oriëntatiefase is op hoofdlijnen besloten welke afdelingen en samenwerkingspartners een bijdrage leveren aan Gezonde School. Maak eventueel gebruik van het overzicht van mogelijke taken en competenties van de projectleider en de Gezonde School-adviseur.
  • Zorg voor capaciteit en budget. Maak duidelijke afspraken, onder meer met de gemeente, over het aantal basisscholen dat de GGD gaat ondersteunen.
  • Geef bekendheid aan het project. Zorg voor goede communicatie: geef helder aan wat het doel van het projectteam is en wat de meerwaarde voor scholen is.
  • Evalueer het werkproces. Door regelmatig het werkproces binnen de GGD te evalueren, krijgt u zicht op wat goed gaat en waar verbetering nodig is. Zo bent u in staat de projectorganisatie en de werkwijze bij te sturen.

Projectorganisatie binnen de school

Adviseer de school om een werkgroep op te richten. Een werkgroep kan aanpak en beslissingen voorbereiden en taken verdelen. Een werkgroep bestaat bijvoorbeeld uit een directielid, intern leerlingbegeleider, ouder, leerkracht, eventueel een vertegenwoordiger van de leerlingen(raad).

Tip

Lees meer informatie over het opzetten van een werkgroep in het po, vo en mbo.