Na akkoord op het projectvoorstel volgt een nadere uitwerking van de Gezonde School-aanpak in een werkplan (schoolgezondheidsplan). Bij voorkeur vult de school het werkplan zelf in: dat geeft meer draagvlak voor het uitvoeren van de activiteiten. De Gezonde School-adviseur kan daarbij helpen. Het goedgekeurde projectvoorstel is voor het schijven van het werkplan een uitgangspunt.

Onderdelen van het werkplan

Het werkplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De actuele gezondheidssituatie op school (gegevens van het schoolprofiel)
 • Gekozen gezondheidsthema's
 • Gekozen activiteiten
 • Communicatieplan
 • Begroting
 • Schoolgezondheidsbeleid
 • Evaluatie

Tip

Gebruik het voorbeeldwerkplan.

Maak een planning voor meerdere schooljaren

Als het activiteitenoverzicht klaar is, kan de school een planning opstellen. Daarin staat welke activiteiten per schooljaar, periode of maand zullen plaatsvinden. Het verdient aanbeveling de planning zo precies mogelijk in te vullen, als waarborg voor daadwerkelijke uitvoering. De aanpak van een gezondheidsthema is effectiever als de activiteiten over meerdere schooljaren verspreid plaatsvinden.

Veranker het werkplan in het schoolplan

Hieronder vindt u enkele suggesties voor de manier waarop de school het werkplan kan opnemen in het schoolplan:

 • Een hoofdstuk Gezondheidsbevordering: het schoolplan bestaat uit verschillende hoofdstukken. Het Schoolgezondheidsplan kan een extra hoofdstuk vormen, met bijvoorbeeld als titel ‘gezondheidsbevordering op onze school’.
 • Samenvatting: de school kan ervoor kiezen een samenvatting of alleen enkele belangrijke keuzes op te nemen, bijvoorbeeld de gezondheidsthema's. Deze tekst kan een plaats krijgen bij de uitgangspunten van de school (waar staan we voor, wat vinden we belangrijk op deze school?), met een verwijzing naar het Schoolgezondheidsplan.
 • Activiteitenoverzicht: de school kan ook alleen het activiteitenoverzicht opnemen, bijvoorbeeld in het hoofdstuk over de planning voor de komende jaren.
 • Paragraaf gezondheid: de school kan zelf een tekst schrijven over het structureel bevorderen van gezondheid op school, bijvoorbeeld in een extra hoofdstuk of paragraaf, met een verwijzing naar het Schoolgezondheidsplan.