Ondersteuning aan scholen

Scholen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs konden de afgelopen jaren via het Ondersteuningsaanbod een aanvraag doen voor ondersteuning bij het werken aan gezondheid. Deze ondersteuning biedt scholen onder meer de kans om kennis te maken met de Gezonde School-aanpak en het vignet Gezonde School. Ga voor meer informatie naar Ondersteuningsaanbod scholen

Andere vormen van ondersteuning aan scholen zijn:

Veelgestelde vragen

De lijst met veelgestelde vragen is samengesteld op basis van vragen van professionals die scholen ondersteunen op het gebied van gezondheidsbevordering.

Advies

Gemeenten, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en en scholen kunnen met hun inhoudelijke vragen over thema’s terecht bij (andere) GGD’en en landelijke themainstituten:

Scholing

Op GGD GHOR Kennisnet is informatie te vinden over scholing Gezonde School-adviseurs. Gezonde School biedt daarnaast scholing voor Gezonde School-coördinatoren. Dit is onderdeel van o.m. het ondersteuningsaanbod.