Hier vindt u actuele informatie over landelijke ontwikkelingen.

Leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl

Het Leerplankader SBGL beschrijft wat leerlingen op een bepaalde leeftijd moeten kunnen, weten en doen, en het doet uitspraken over wat op welke leeftijd moet worden aangeboden en geleerd. Het leerplankader kent zes niveaus (sector, bouw, thema, kern, inhoud, vakbegrip) en is beschikbaar voor de meeste thema's uit de Gezonde School-aanpak.

Op basis van dit leerplankader kunnen medewerkers binnen het onderwijs een leerplan Gezonde School opstellen.