U bent hier

Afhandeling advies-op-maat ondersteuningsaanbod

Afhandeling begeleiding scholen in het ondersteuningsaanbod

Informatie ten behoeve van de Gezonde School-adviseurs

Scholen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hebben in 2013, 2014, 2015 en 2016 (primair onderwijs ook in 2012) een aanvraag kunnen doen voor ondersteuning bij het werken aan een gezonde leefstijl van hun leerlingen of studenten. Een onderdeel van deze ondersteuning is advies-op-maat.

Voor het advies-op-maat uit de ondersteuningsronde 2012 – 2015 krijgt de Gezonde School-adviseur per school maximaal 20 uur betaald om gedurende een jaar de school goed te ondersteunen. Voor scholen met veel wensen is dat zelfs 30 uur. Voor de begeleiding in ronde 2016 is maximaal 10 uur beschikbaar; deze 10 uur wordt ingezet om de school te begeleiden bij het indienen van een aanvraag voor een themacertificaat.

Verantwoording en afhandeling betalingen

De uitvoering van de rondes 2012, 2013 en 2014 is afgerond en financieel afgesloten.

Ondersteuningsronde 2015

De verantwoording en afhandeling van de betaling voor advies-op-maat gaat via het CGL. Voor ronde 2015 worden twee formulieren ingevuld; de deadlines van de formulieren zijn afgestemd op de betalingsmomenten. Na elke deadline maakt CGL een overzicht van de scholen en vraagt de GGD dit te controleren. Vervolgens ontvangt elke GGD op basis van dit overzicht het bijbehorende geldbedrag. 

In formulier 1 geeft de Gezonde School-adviseur per school de gemaakte afspraken weer rondom de uitvoering van het advies-op-maattraject. Aan de hand van formulier 2 verantwoordt de Gezonde School-adviseur voor elke school het geleverde advies. Op deze manier brengen we in beeld wat de rondes opleveren en wat de rol van de Gezonde School-adviseur is geweest.

 

  • Formulier 1, ronde 2015: gesloten
  • Formulier 2, ronde 2015: beschikbaar vanaf nu tot en met 14 oktober 2016; klik hier

Ondersteuningsronde 2016

De verantwoording en afhandeling van de betaling voor het adviestraject verloopt via de MBO-raad. Voor ronde 2016 worden twee formulieren ingevuld. In formulier 1 geeft de Gezonde School-adviseur aan of er met de school contact is geweest en of de school het themacertificaat gaat aanvragen. Aan de hand van formulier 2 verantwoordt de Gezonde School-adviseur voor elke school de tijdsbesteding en geeft de Gezonde School-adviseur aan of het themacertificaat is aangevraagd. De verrekening van de kosten vindt eenmalig plaats na het inleveren van formulier 2.

 

  • Formulier 1, ronde 2016: gesloten
  • Formulier 2: ronde 2016: beschikbaar vanaf nu tot en met 15 oktober 2016; klik hier

Meer weten?

Kijk eens bij de Veelgestelde vragen GGD, met informatie over de inzet van de GGD, de formulieren, manier van factureren en het trainingsaanbod.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer