U bent hier

Veelgestelde vragen GGD


1. Wat is advies-op-maat?

Vanuit het ondersteuningsaanbod krijgen scholen begeleiding van de GGD'en. Dit noemen we 'advies-op-maat'. De looptijd van een advies-op-maat is ongeveer een jaar. Lees meer in de uitgangspunten advies-op-maat

Dit advies-op-maat gaat over begeleiding in het algemeen (Gezonde School).


2. Hoeveel uur kan de GGD inzetten per school?

Voor ronde 2015 is vanuit het ondersteuningsaanbod maximaal 20 uur beschikbaar bij een maximaal uurtarief van € 80,00 om de school gedurende een jaar te begeleiden. De uitgangspunten daarvoor zijn samen met de GGD'en vastgesteld.

Als een school heeft gekozen voor algemeen advies-op-maat en begeleiding bij één van de Gezonde School-activiteiten, dan is 10 uur extra inzet mogelijk. Datzelfde geldt voor scholen die voor meerdere activiteiten belangstelling toonden.

Voor ronde 2016 is er vanuit het ondersteuningsaanbod maximaal 10 uur beschikbaar, bij een maximaal uurtarief van € 80,00 om de school gedurende een jaar te begeleiden.


3. Wat houdt de begeleiding door de GGD in?

Ronde 2015 

Bij een aantal activiteiten wordt advies-op-maat als ondersteuning aangeboden. De begeleiding concentreert zich op het optimaal (door)starten van deze activiteit. Het betreft hier begeleiding rond Smaaklessen, EU-schoolfruit, Lekker fit!, DOiT, de Gezonde Schoolkantine, Krachtvoer, de Gezonde School en Genotmiddelen, Begrijp me goed, Boys R Us, Girls' Choice, Let's Talk, Lang leve de Liefde en het lespakket Relaties en seksualiteit.

Het kan ook zo zijn dat de begeleiding zich richt op activiteiten en mogelijkheden in bredere zin rond deze thema's (zo mogelijk uitmondend in een vignet). En op begeleiding rond Gezonde School, waarbij u toewerkt naar een gezondheidsplan. De doelen van deze begeleiding zijn vergelijkbaar met een 'algemeen advies-op-maat’ zoals hierboven omschreven.

Daarom is besloten om voor allebei deze trajecten 20 uur per school beschikbaar te stellen. In alle gevallen geldt: de wens van de school is leidend bij het advies-op-maat.

Ronde 2016

De Gezonde School-adviseur begeleidt de school actief en persoonlijk bij het voldoen aan de voorwaarden voor en bij het toewerken naar het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Het kan ook zijn dat de Gezonde School-adviseur alleen meekijkt naar de aanvraag die de school gaat indienen omdat de school al goed op weg is. Dan zijn er dus minder begeleidingsuren nodig. Het uiteindelijke doel is de aanvraag van een themacertificaat vóór 15 oktober 2016.


4. Waar zijn de formulieren voor die de GGD'en moeten invullen?

Vanuit het ondersteuningsaanbod is het nodig om de besteding van de middelen goed te verantwoorden. Daarom worden formulieren beschikbaar gesteld. Hiermee rapporteren de GGD’en de voortgang. Deze formulieren gebruiken we voor de afhandeling van de betalingen, en ook voor het monitoren van de advies-op-maat advisering aan scholen. Zo kunnen we gezamenlijk vaststellen of de doelen van advies-op-maat worden gehaald, waarom wel en waarom niet, en kunnen we daar van leren. Kijk ook bij Afhandeling advies-op-maat.

Let op: als de inzetbare 20 uur volledig door een andere partij wordt ingevuld dan is het nodig dat de GGD afspreekt dat deze partij de formulieren invult.


5. Voor welke scholen kan een GGD de formulieren invullen?

De GGD krijgt van het CGL (ronde 2015) of de MBO Raad (ronde 2016) te horen welke scholen deelnemen aan advies-op-maat. De contactpersoon die op de offerte vermeld staat, ontvangt deze terugkoppeling, met in de cc de contactpersoon vanuit elke GGD voor de het ondersteuningsaanbod.

6. Hoe vindt betaling plaats?

Ronde 2015

Aan de hand van de ingevulde formulieren wordt het bedrag vastgesteld en afgestemd met de contactpersoon van elke GGD. CGL zal vervolgens deze bedragen aan uw GGD overmaken. Hebt u vragen over de uitbetaling? Neem dan contact op met Ratna van der Kuilen (030) 274 34 60.

Ronde 2016

Er is één factuurmoment; zodra de formulieren zijn ingevuld, kan de factuur verstuurd worden. Uiterlijke datum is 15 oktober 2016. De uitbetaling vindt plaats door de MBO Raad. Hebt u vragen over de uitbetaling? Neem dan contact op met Jacqueline Hagen (0348) 753 596.


7. Als een school niet meer wil, wat dan?

Als een school bij nader inzien geen interesse heeft in advies-op-maat begeleiding volgens de uitgangspunten advies-op-maat van het ondersteuningsaanbod, dan kan de GGD dat aangeven in formulier 1. Voor deze school ontvangt de GGD dan geen vergoeding. Als een school in eerste instantie wel afspraken heeft gemaakt maar er later toch van afziet, dan kan dit in formulier 2 worden aangegeven.

8. Kunnen regionale partijen scholen ondersteunen bij het uitvoeren van erkende activiteiten?

Alleen van toepassing op ronde 2015

Een aantal activiteiten kan door lokale trainers worden uitgevoerd; dit kan alleen als een trainer hiertoe gecertificeerd is en als dit afgestemd wordt met de interventie-eigenaar. Dit is om de kwaliteit van de erkende interventies te waarborgen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer