Over het Ondersteuningsaanbod

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maken dit Ondersteuningsaanbod financieel mogelijk. De uitvoering is belegd bij het programma Gezonde School, bestaande uit; GGD GHOR NederlandPO-RaadVO-RaadMBO Raad en RIVM.

Wat houdt het Ondersteuningsaanbod in?

Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Het programma Gezonde School heeft daarvoor een Ondersteuningsaanbod voor scholen die Gezonde School willen worden.

Het Ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- per school. Met dit bedrag werkt de school aan Gezonde School. Dit betekent dat de school het geldbedrag kan inzetten om de taakuren te vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de school een Gezonde School-coördinator hebben. De school kan er ook voor kiezen om het bedrag te gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School.

Naast het bedrag van €3000,- krijgen scholen maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gemeentelijke gezondheidsdienst  . Hiervoor moet de school zelf contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD in hun regio.

Lees meer over het Ondersteuningsaanbod Gezonde School op Gezondeschool.nl.