Scholing op aanvraag

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zorgt voor het realiseren van scholing en netwerkbijeenkomsten over Gezonde School. De scholing wordt verzorgd door de NSPOHNetherlands School of Public and Occupational Health, in samenwerking met gastdocenten.

Partijen werkzaam binnen het werkveld Gezonde School, kunnen scholing aanvragen bij RIVM afdeling Gezond Leven. De programmering van de scholing is afhankelijk van de behoefte in het veld.  Bij een voldoende aantal deelnemers wordt de aanvraag gehonoreerd. Er wordt altijd onderscheid gemaakt tussen beginnende en meer ervaren medewerkers.

Scholing Werken met Gezonde School-aanpak

Deze eendaagse scholing is bedoeld voor adviseurs gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidsmedewerkers bij GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, medewerkers van onderwijsbegeleidingsdiensten, sportserviceorganisaties, JOGGJongeren Op Gezond Gewicht-regisseurs en andere ketenpartners die betrokken zijn bij de Gezonde School. Zij biedt handvatten voor het succesvol opzetten, uitvoeren en managen van de Gezonde School-aanpak. Deelnemers leren effectief werken met de Gezonde School-aanpak, waarbij zij hun kennis en vaardigheden kunnen versterken in het adviseren van scholen over het werken aan Gezonde School.

De scholingsdag vond plaats in het najaar van 2018.

Netwerkbijeenkomsten

Voor adviseurs gezondheidsbevordering en jeugdgezondheidsmedewerkers van GGD’en, sportserviceorganisaties en andere ketenpartners die werken aan gezondheidsbevordering, worden regelmatig netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Het uitwisselen van ervaringen en het samen vinden van oplossingen staan tijdens deze bijeenkomsten centraal.

Meer informatie

Wilt u meer weten over scholing, de netwerkbijeenkomsten of heeft u een scholingsvraag? Stuur dan een e-mail naar gezondleven@rivm.nl.