1. Hoe kan ik scholen ondersteunen bij het werken aan Gezonde School?
 2. Hoeveel tijd en geld kost het om te werken volgens de Gezonde School-aanpak?
 3. Wat is de handleiding Gezonde School?
 4. Is er ook een aparte handleiding Gezonde School voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en/of het middelbaar beroepsonderwijs?
 5. Wat is het verschil tussen de handleiding Gezonde School op Loketgezondleven.nl en op Gezondeschool.nl?
 6. Hoe kan ik scholen stimuleren om te werken volgens Gezonde School?
 7. Wat is het vignet Gezonde School?
 8. Waar moet de school aan voldoen om in aanmerking te komen voor het vignet?
 9. Hoe kan ik het vignet Gezonde School aanvragen?
 10. Waar kan ik de folders/brochures opvragen over Gezonde School?
 11. Hoe kan ik de Gezonde School onder de aandacht brengen bij mijn gemeente?
 12. Is er een Gezonde Kinderopvang?
 13. Ik heb een eigen interventie/activiteit. Kan ik deze via loketgezondleven.nl/school promoten?
 14. Kunnen we de interventie/activiteit ook laten beoordelen?

1. Hoe kan ik scholen ondersteunen bij het werken aan Gezonde School?

De Gezonde School-aanpak helpt om planmatig met gezondheidsbevordering op scholen aan de slag te gaan. Gaat de school starten met de Gezonde School-aanpak? Lees dan meer informatie over draagvlak creëren en schoolprofiel opstellen. Is de school net begonnen met de Gezonde School-aanpak? Lees dan meer over het opstellen van een schoolgezondheidsplan, samenstellen van een werkgroep, en het kiezen van activiteiten. Heeft de school al Gezonde School-activiteiten uitgevoerd en wilt u evalueren? Lees dan meer over Gezonde School evalueren.

Naar boven


2. Hoeveel tijd en geld kost het om te werken volgens de Gezonde School-aanpak?

Enthousiasme en motivatie van de school en teamleden is een belangrijke voorwaarde voor het succes van Gezonde School. Werken met Gezonde School kost één of meerdere teamleden een aantal taakuren. De kosten voor deelname aan Gezonde School kunnen niet in bedragen worden uitgedrukt omdat dit afhankelijk is van de gekozen activiteiten en de te gebruiken materialen.

Naar boven


3. Wat is de handleiding Gezonde School?

Speciaal voor professionals die scholen (primair- en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) willen ondersteunen bij Gezonde School is er deze handleiding Gezonde School. De handleiding biedt een praktische werkwijze om planmatig en structureel met gezondheidsbevordering op de school aan de slag te gaan. In de handleiding staan voorbeelden, instrumenten én een digitaal interventieoverzicht. De handleiding is bestemd voor professionals werkzaam bij een GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, maar kan ook gebruikt worden door preventiepartners, gemeenteadviseurs of beleidsmedewerkers.

Naar boven


4. Is er ook een aparte handleiding Gezonde School voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en/of het middelbaar beroepsonderwijs?

Professionals werkzaam in de gezondheidsbevordering gebruiken de handleiding Gezonde School. Deze handleiding is geschikt voor zowel het primair- en het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs.

Professionals werkzaam in het onderwijs (po, vo en mbo) vinden op de website Gezondeschool.nl de aanpak Gezonde School, ingedeeld naar schoolsoort.

Naar boven


5. Wat is het verschil tussen de handleiding Gezonde School op Loketgezondleven.nl en op Gezondeschool.nl?

De handleiding Gezonde School op Loketgezondleven.nl is voor professionals die werken aan een gezonde leefstijl van jongeren; zij ondersteunen scholen bij het uitvoeren van Gezonde School.

De aanpak Gezonde School op Gezondeschool.nl is voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs en die van zijn/haar school een Gezonde School wil maken.

Naar boven


6. Hoe kan ik scholen stimuleren om te werken volgens Gezonde School?

Laat de school de voordelen van het werken met de Gezonde School zien:

 • Sluit aan bij bestaande activiteiten en projecten.
 • Verdiep je van tevoren in activiteiten die een school uitvoert, zodat er meteen een concreet aanknopingspunt in het gesprek is.
 • Bied de mogelijkheid aan tot uitproberen: meedoen aan een themaweek kan stimulerend werken.  
 • Maak de Gezonde School-aanpak zichtbaar met heldere doelen en resultaten: maak een goed communicatieplan.
 • Vier de resultaten en successen.

Bekijk ook de argumentenkaarten voor po, vo en mbo.

Naar boven


7. Wat is het vignet Gezonde School?

Met het vignet Gezonde School laat de school aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat gezondheid op de school erg belangrijk is en dat de school structureel werkt aan gezondheid.

Naar boven


8. Waar moet de school aan voldoen om in aanmerking te komen voor het vignet?

Om in aanmerking te komen voor het vignet Gezonde School moet de school voldoen aan de wettelijke eisen (basisvoorwaarden) die van invloed zijn op de gezondheid van leerlingen, de medewerkers en de schoolomgeving. Naast de basisvoorwaarden wordt er minimaal één themacertificaat gevraagd. Het thema waarvoor de school kiest is afhankelijk van waar de school op dat moment al veel aandacht aan besteedt.

Primair onderwijs: het vignet Gezonde School po bestaat uit 7 thema's. Per thema is aangegeven aan welke criteria een school moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vignet. Lees meer informatie over het vignet en de aanvraag.

Voortgezet onderwijs: het vignet Gezonde School vo bestaat uit 5 themacertificaten. Per thema is aangegeven aan welke criteria een school moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vignet. Bekijk meer informatie over vignet en aanvraag.

Middelbaar beroepsonderwijs: het vignet Gezonde School mbo bestaat uit 5 themacertificaten. Per thema is aangegeven aan welke criteria een school moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vignet. Lees meer informatie over vignet en aanvraag.

Naar boven


9. Hoe kan ik het vignet Gezonde School aanvragen?

De school kan het vignet Gezonde School digitaal aanvragen op mijngezondeschool.nl. De school vult een vragenlijst in voor de basisvoorwaarden en het themacertificaat van zijn keuze. Binnen 8 weken hoort de school of het vignet behaald is. Per goed beoordeelde aanvraag betaalt de school € 150,00.

De school kan eventueel via de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst ondersteuning krijgen voor het aanvragen van het vignet.

Naar boven


10. Waar kan ik de folders/brochures opvragen over Gezonde School?

Folders en brochures kunt u zowel in opgemaakte vorm als in platte tekst downloaden via de toolkit po, vo en mbo. Daarnaast is het mogelijk om folders te bestellen via gezondeschool@rivm.nl

Naar boven


11. Hoe kan ik de Gezonde School onder de aandacht brengen bij mijn gemeente?

Bij de gemeente zijn meerdere sectoren betrokken bij jeugdgezondheid: Volksgezondheid, Jeugd en Onderwijs, Juridische- en Veiligheidstaken en Sport. Draagvlak ontwikkelen voor Gezonde School kan dus via meerdere sectoren, en is op die manier ook het meest effectief. Gesprekken met beleidsmedewerkers van een van de betrokken sectoren, wethouders of portefeuillehouders zijn geschikt om draagvlak te creëren.

Ga na welke collega’s van de GGD al contact hebben met de gemeenten (account)managers, beleidsmedewerkers die gemeenten adviseren en de Jeugdgezondheidszorg) waar u aan de slag wilt en bespreek samen hoe u te werk gaat.

De nota volksgezondheidsbeleid of de voorbereidingen daarvoor, de resultaten van de lokale jeugdgezondheidsmonitor of het schoolprofiel zijn goede aanknopingspunten om het gesprek over Gezonde School aan te gaan.

Naar boven


12. Is er een Gezonde Kinderopvang?

De Gezonde Kinderopvang zet in op versterking van gezondheidsbevordering bij jonge kinderen, en is bedoeld voor professionals die werken in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De aanpak is in lijn met Gezonde School. 

Naar boven


13. Ik heb een eigen interventie/activiteit. Kan ik die via loketgezondleven.nl/school promoten?

Wij promoten alleen erkende interventies. U kunt uw interventie wel invoeren in de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven. Op deze wijze stelt u uw interventie/activiteit beschikbaar voor iedereen. Op Loketgezondleven.nl vindt u actuele leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn. 

Kijk voor meer informatie op de pagina met een beschrijving van het interventietraject.

Naar boven


14. Kunnen we de interventie/activiteit ook laten beoordelen?

Wanneer u als interventie-eigenaar uw interventie(s) wilt laten beoordelen, hebt u twee mogelijkheden:

1. een beoordeling van de kwaliteit en uitvoerbaarheid door professionals uit de praktijk, voor het oordeel Goed beschreven, en/of

2. een beoordeling van de kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid door de (onafhankelijke) Erkenningscommissie voor de erkenningen Goed onderbouwd en Effectief. Bij de erkenning Effectief geeft de commissie een specificatie van de mate van effectiviteit: Eerste aanwijzingen voor effectiviteit, Goede aanwijzingen voor effectiviteit en Sterke aanwijzingen voor effectiviteit.

Lees meer informatie over het erkenningstraject.

Naar boven