U bent hier

Gezonde School in Europa

Europese landen bundelen inzichten

De Europese landen zoeken elkaar geregeld op rond de Gezonde School. Ze brengen hun inzichten bij elkaar om visies, uitgangspunten en aanpak verder te ontwikkelen. Een aantal wetenswaardigheden:

Elk kind heeft recht op een Gezonde School

Tijdens de eerste Europese conferentie in 1997 hebben de landen onderschreven dat elk kind recht heeft op een Gezonde School. De landen hebben 10 principes voor een Gezonde School geformuleerd die voor alle landen worden aanbevolen.

Gelijkheid, onderwijs en gezondheid

Op de vierde Europese Gezonde School conferentie (2013) hebben beleidsmakers, praktijkwerkers en onderzoekers een belangrijke verklaring opgesteld. Daarin benadrukken zij het belang van gelijkheid, onderwijs en gezondheid. In die verklaring zitten veel uitgangspunten waarmee elk land meer draagvlak kan realiseren voor de Gezonde School en zijn ideeën uit kan werken. Vooral het begrip gelijkheid krijgt in de verklaring veel nadruk.

SHE-netwerk

45 landen in Europa zijn al lid van het SHE-netwerk. In dat netwerk brengen landen elkaar verder met de Gezonde School, ze wisselen ervaringen uit en houden contact. Elk land heeft een eigen contactpersoon. In Nederland is dat Vivian Kruitwagen van het RIVM. SHE heeft ook een onderzoeksgroep met ruim 70 onderzoekers uit 25 landen in Europa.

Online School Manual

SHE heeft een online School Manual gemaakt. Dit is sterk geïnspireerd door de Nederlandse handleidingen voor de Gezonde School. De manual is bedoeld voor schoolbesturen, docenten en studenten in primair en voortgezet onderwijs. Ze is vertaald en aangepast in negen verschillende taalversies.

Assessment tools

SHE heeft een online Rapid Assessment Tool ontwikkeld. Het instrument helpt scholen bepalen hoe het staat met hun huidige beleid en praktijk. Maar ook wat hun behoeften en prioriteiten zijn. De uitkomsten worden gevisualiseerd in een spindiagram. De grafische weergave maakt in een oogopslag duidelijk hoe de school op verschillende onderwerpen scoort, zoals op het terrein van sociale omgeving, ouders en community. De Rapid Assessment Tool is onderdeel van de SHE online School Manual.

School Action Planner

SHE heeft ook een School Action Planner gemaakt waarmee de school eenvoudig zijn verbeteracties kan plannen. De Action Planner is onderdeel van de SHE online School Manual.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer