U bent hier

Links naar meer informatie

  • CJG.nl. Voor ouders en scholen met een landkaart waarop alle lokale CGJ's staan.
  • Stichtingopvoeden.nl. Door professionals te gebruiken informatie over opvoeden voor ouders en jongeren. 
  • Bovenlokale samenwerking bij zorg voor de jeugd (Pdf 206 Kb). Een handreiking voor het maken van keuzes in bovenlokale samenwerking op het terrein van de zorg voor jeugd. Een gezamenlijke uitgave van het Transitiebureau Jeugd (een samenwerking van de ministeries van VWS, VenJ en de VNG) en het ministerie van BZK.
  • Dossier Centra voor Jeugd en Gezin. Online informatie van het Nederlands Jeugdinstituut, waaronder praktijkvoorbeelden, achtergronden, beleidsinformatie en nieuws.  
  • Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin (Pdf 903 Kb). Over samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders. Een uitgave tot stand gekomen in samenwerking met de beroepsverenigingen, brancheorganisaties, het NJi en RIVM
  • Voordejeugd.nl. Bedoeld voor iedereen die professioneel betrokken is bij de uitvoering van de stelselwijziging jeugd. De site is een initiatief van de ministeries van VWS, VenJ en de VNG. 

Zie ook:

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer