U bent hier

Bron van de tips

Interviews met de scholen

Er zijn negen scholen geïnterviewd. Vier basisscholen (po), drie scholen van het voortgezet onderwijs (vo) en twee scholen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De vragen concentreerden zich rond het thema gezondheidsbevordering, en de volgende, op de scholen uitgevoerde, erkende interventies:

De interviews bevatten de volgende items:

  • ervaringen van de school met de interventie
  • ideeën over de inzet van de interventie
  • het gebruik van de interventie
  • verwachtingen over het vervolgtraject
  • de rol van gezondheid op school
  • ondersteuning door professionals en hoe dit beter ingericht kan worden

Er zijn diverse organisaties actief rondom gezondheidsbevordering op school. Bijvoorbeeld:

  • ontwikkelaars van methoden
  • onderwijsondersteuningsorganisaties
  • verslavingszorg
  • GGD

Rol van de GGD

De rol van de GGD kan variëren van bemiddelaar tot adviseur. De intensiteit van het contact tussen de scholen en hun partners liep uiteen van intensief tot zeer beperkt contact. Iedere geïnterviewde school benoemde als eerst de positieve samenwerking met haar partner. Vooral de specifeke expertise van de partners werd gewaardeerd.

Meer weten of in gesprek met de scholen?

De negen interviews werden gehouden door RIVM Centrum Gezond Leven in samenwerking met Pharos. Het is een kleine steekproef maar hopelijk zijn de tips inspirerend en herkenbaar. Wilt u aanvullende informatie over de tips? Wilt u met de school sparren of ze ook voor u gelden?

Een aantal van de scholen is bereid om daarover met u in gesprek te gaan. Neem - alleen met deze scholen - gerust contact op. U vindt ze op de pagina's met aanvullende tips po, vo of mbo.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer