Evalueren geeft inzicht in het effect van een interventie of programma, de context waarin het effect behaald is of het uitvoeringsproces. Door het resultaat te vergelijken met het vooraf gestelde doel, wordt duidelijk wat succesvol is verlopen, wat niet en waarom. De belangrijkste redenen om te evalueren zijn leren, verbeteren en verantwoorden.

Wanneer evalueert u?

  • Bij de start van Gezonde School om de lopende activiteiten te evalueren.
  • Na afronding van een activiteit, om het proces of het effect te evalueren.
  • Bij de regelmatige evaluatie van Gezonde School in de regio van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst .

Tips

  • Houd tussentijdse besprekingen met de school en maak daar verslagen van. Leerpunten uit dit verslag kunt u meteen toepassen om bij te sturen. De school kan hier ook gebruik van maken voor communicatie met leerkrachten en ouders.
  • Houd voor uzelf in een logboek bij wat er gebeurt, tegen welke problemen u aanloopt en welke ideeën u hebt voor verbetering.
  • Stimuleer de school om ervaringen bij te houden in het Schoolgezondheidsplan.
  • Maak van elke activiteit een kort verslag en gebruik dit eventueel voor PR (Public Relations).
  • Een moment van reflectie is ook een evaluatie. Maak hier ook een kort verslag van of een aantekening in het logboek.