Op de gezondeschool.nl vindt u allerlei materialen die u kunt gebruiken in het werken met de Gezonde School-aanpak. Hierbij kunt u denken aan gespreksformat, een voorbeeld-schoolprofiel, schoolgezondheidsplan, evaluatievoorbeelden en communicatiematerialen.

Hebt u zelf materialen?

Deze materialen zijn afkomstig van externe organisaties. Hebt u binnen uw organisatie materialen die interessant zijn voor collega’s en die u graag wilt delen? Wij ontvangen ze graag en bekijken dan met u of ze hier geplaatst kunnen worden. U kunt deze sturen naar loketgezondleven@rivmRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl

Waar moet de informatie aan voldoen?

De informatie:

  • past binnen de Gezonde School-aanpak (planmatig en integraal werken, beleid, omgeving, signalering en educatie)
  • heeft betrekking op scholen (primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs)
  • is bruikbaar in verschillende regio's en
  • gaat niet over een specifieke interventie

De teksten worden met bronvermelding op de pagina's met materialen opgenomen. Communicatiematerialen komen in de toolkit Gezonde School.

Leren van evalueren

Leren van evalueren

Hoe verloopt de Gezonde School-aanpak in de praktijk en heeft de inzet ook effect? Evalueren geeft u inzicht. Maar hoe pakt u dat aan?

Een vragenlijst is hierbij een goed hulpmiddel. Zie bijvoorbeeld:

Of bent u vooral benieuwd naar de ervaringen van uw collega’s rondom (proces)evaluatie? Lees dan het verhaal (én de tips) van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Kennemerland en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Rotterdam Rijnmond.