U bent hier

Ondersteuningsaanbod scholen

Ondersteuningsaanbod scholen

Scholen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs konden de afgelopen jaren via het Ondersteuningsaanbod een aanvraag indienen voor ondersteuning bij het werken aan gezondheid.

Lees op gezondeschool.nl meer over de vorige rondes van het Ondersteuningsaanbod.

Meer doen met gezondheid op school

Bij drie kwart van de deelnemende scholen is een structurele verandering in gang gezet. Ook bleek het Ondersteuningsaanbod erg positief voor de relatie tussen school en GGD.

Het TSG-artikel 'Meer doen met gezondheid op school’ maakt een eerste balans op van drie rondes ondersteuningsaanbod. Het presenteert opbrengsten en bereik voor het primair onderwijs, vanuit het perspectief van zowel Gezonde School-adviseurs als van deelnemende scholen.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maken dit Ondersteuningsaanbod financieel mogelijk. De uitvoering is belegd bij het programma Gezonde School, bestaande uit; GGD GHOR Nederland, PO-Raad, VO-raad, MBO-Raad en RIVM Centrum Gezond leven.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer