Tijdens uw werk voor Gezonde School kunnen er veel vragen opkomen. Zoals: hoe kan ik het beste samenwerken met het schoolbestuur, JGZJeugdgezondheidszorg, buurtsportcoach of brede school en hoe hebben mijn collega's dit gedaan?  

Laat u op weg helpen en inspireren door voorbeelden en ervaringen van collega's!

GGD IJsselland en de Gezonde School-aanpak

GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst IJsselland probeerde al langer de Gezonde School-aanpak in te voeren op scholen. Zij sprak erover met gemeenten en samenwerkingspartners maar het bleek lastig om de aanpak ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Dankzij financiering via het ondersteuningsaanbod van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Onderwijsagenda lukte het alsnog om de Gezonde School-aanpak te introduceren op scholen. Uiteindelijk gingen ruim 150 scholen in die regio met de Gezonde School-aanpak aan de slag. Lees hoe GGD IJsselland het aanpakte.

Praktijkervaring delen?

Wilt u een praktijkervaring of een verhaal delen? Dat kan via mail: gezondleven@rivm.nl, LinkedIn of Twitter.