Breng de brede scholen in kaart

Elke brede school is weer anders. Breng binnen je gemeente in kaart welke brede scholen er zijn, wat hun profiel is en waar hun focus ligt. Een brede school met een wijkprofiel biedt bijvoorbeeld weer andere aanknopingspunten voor gezondheid dan brede scholen met een verrijkingsprofiel.

[blok]

Samen op met dienst Onderwijs

''Wij zochten mogelijkheden om met het concept van Gezonde School aan te haken bij de brede school, aangezien het naadloos in elkaar past. Bij ons heeft de dienst Onderwijs het gemeentelijk beleidsprogramma onderwijs in kaart gebracht, waar de brede school een onderdeel van is. Ook hebben zij het overzicht op wettelijke eisen voor het onderwijs. Wij geven daarbij aan waar er kansen en mogelijkheden liggen voor de koppeling met gezondheid.''

-Muriël Weltens, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond

Sluit aan bij actuele onderwerpen

Kijk goed naar wat er speelt in de brede scholen. Er zijn tal van onderwerpen die een relatie hebben met gezondheid, zoals (sociale) veiligheid, de lunch, voedingslessen, weerbaarheid en sport. Ga met de brede scholen in gesprek over wat zij ervaren als problemen en kansen als het gaat om gezondheid en preventie. Verken samen waar je als GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst kunt ondersteunen. Bouw de relatie op.

Haak in op visieontwikkeling en beleid

Zet niet alleen in op inhoudelijke thema’s en activiteiten. Zoek ook verbinding met het beleid en de ambitie van de brede scholen. Kijk of je onderwerpen in hun visieontwikkeling en beleid kunt helpen uitwerken, die verband houden met gezondheid. Reik tegelijkertijd concrete en praktische oplossingen aan die zij direct kunnen inzetten. Vaak hebben brede scholen een coördinator die je eerst kunt benaderen.

Benader de brede school via partners

Uiteenlopende partners geven vorm aan de brede school – direct of indirect. Hun samenwerking is verschillend: van naast elkaar de eigen activiteiten uitvoeren, tot een gezamenlijke visie en organisatie. Kijk naar welke rol de partners vervullen, welke thema’s ze al oppakken met de school en waar de verbinding ligt met gezondheid. Kijk met welke partners je al een relatie hebt, en benut die. Ook de combinatiefunctionarissen bieden een goede ingang.

Vind steun binnen je gemeentelijk beleid

De gemeenten en de scholen bepalen zelf grotendeels het beleid voor de brede school. Daar ligt ook vaak de regie om geld in te zetten. Het helpt als de gemeente een visie ontwikkelt op gezondheid binnen de (brede) school. Probeer dat binnen je gemeente te realiseren. Werk daarbij over de schotten van de verschillende gemeentelijke afdelingen, zoals sport en onderwijs.

[blok2]

Samenwerken is voorwaarde

''In onze gemeente wordt er op meerdere (brede) scholen gewerkt aan de Sportieve Gezonde School XL, alleen door samenwerking komt dit goed van de grond. Aandacht voor gezond bewegen en preventie, gericht op voeding, gaan dan mooi hand in hand, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en Sportservice hebben daarbij ieder de eigen kwaliteiten. De gemeente stelt dan ook dat er samen moet worden opgetrokken bij deze aanpak.''

-Bernadette Janssen, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Regio Nijmegen

Begin gewoon, wees flexibel en creatief

Blijf niet te lang praten over beleid, profielen, vragenlijsten en visies. Dat duurt brede scholen vaak te lang. Begin ergens klein, concreet en van onderaf. Als dat goed bevalt, volgen andere activiteiten vaak vanzelf. Bedenk met de partners slimme kruisbestuivingen. Vaak lopen er al projecten. Is er bijvoorbeeld een moestuinproject? Kijk dan wat er mogelijk is met gezonde smaakjes.

Kom met een goed verhaal in onderwijs jargon 

Zorg ervoor dat je een goed verhaal hebt waarom aandacht voor gezondheid ook bij de brede school hoort. Kijk vanuit het perspectief van de brede school: wat is er nodig om succesvol te zijn als brede school. Wat kan aandacht voor gezondheid daaraan bijdragen, bijvoorbeeld om goede leerprestaties te halen? Of hoe sorteer je als brede school aantoonbaar effect in de zorg en ondersteuning voor kinderen en ouders? Verpak je verhaal in onderwijstermen: laat je eigen jargon thuis. Laat concrete voorbeelden zien.

Zie ook: