Praktijkvoorbeeld samenwerking brede school en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (2016)

In Maassluis staat een brede school met veel aandacht voor gezondheid: Openbaar Kindcentrum De Westhoek.

Openbaar Kindcentrum De Westhoek in Maassluis

OKCOpenbaar Kindcentrum De Westhoek in Maassluis is een brede school waarin ook Gezonde School invulling krijgt. Het kindcentrum wil kinderen een uitdagende omgeving bieden. Een omgeving waarin kinderen hun talenten en vaardigheden ook buiten schooltijd kunnen ontwikkelen. In het gebouw werkt de school met allerlei partners samen. Zoals de kinderopvang, de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, het consultatiebureau, de schoolarts en de gemeentelijke bibliotheek.

De Westhoek biedt dagarrangementen. Kinderen kunnen er van 7.30 tot 18.30 uur terecht. Buiten de schooltijden zijn er tal van activiteiten, zoals sport en spel, culturele en creatieve activiteiten en ook huiswerkbegeleiding. Ook vormt De Westhoek het centrum in de wijk, waar buurtbewoners terechtkunnen voor initiatieven.

Het kindcentrum vindt het belangrijk om de betrokkenheid van ouders te vergroten. De Westhoek organiseert daarom bijvoorbeeld cursussen over opvoeden. Ook biedt het ouders gelegenheid om met de school en elkaar te praten over alles wat zich in de school afspeelt en over de verwachtingen die de school en ouders van elkaar hebben.

De Westhoek investeert ook veel in een veilige sfeer waarin kinderen zich thuis voelen. Er zijn duidelijke regels en afspraken. Aan het begin van elk schooljaar stelt elke groep de regels op, en zetten de kinderen er hun handtekening onder. Daarnaast zijn er schoolregels. Zoals: ‘Voor groot en klein zullen we aardig zijn’. En: ‘We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen’. Er zijn afspraken over het gebruik van internet en er is een pestprotocol.

Samen met de ouders probeert de school kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Respect hebben voor elkaars mening, achtergrond en cultuur vinden ze heel belangrijk. Binnen het lesprogramma is dit een steeds terugkerend onderwerp van gesprek. Daarnaast besteedt het kindcentrum specifieke aandacht aan de diverse levensovertuigingen en culturen. Motto van het kindcentrum is dan ook: ‘Samen Werken, Samen Wijzer’.

www.dewesthoek.nl

Meer informatie:

  • Bredeschool.nl: met veel nieuws en achtergrondinformatie over de brede school. Een initiatief van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen
  • Nji.nl: dossier over de brede school van het Nederlands Jeugdinstituut. Gaat vooral over de bijdrage di brede scholen levern aan de talentontwikkeling en social paricipatie van kinderen en jongeren.