• CJG.nl. Voor ouders en scholen met een landkaart waarop alle lokale CGJ's staan.
  • Stichtingopvoeden.nl. Door professionals te gebruiken informatie over opvoeden voor ouders en jongeren. 
  • Bovenlokale samenwerking bij zorg voor de jeugd (Pdf 206 Kb). Een handreiking voor het maken van keuzes in bovenlokale samenwerking op het terrein van de zorg voor jeugd. Een gezamenlijke uitgave van het Transitiebureau Jeugd (een samenwerking van de ministeries vanVWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en SportVenJMinisterie van Veiligheid en Justitie en de ) en het ministerie van BZKMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin (Pdf 903 Kb). Over samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders. Een uitgave tot stand gekomen in samenwerking met de beroepsverenigingen, brancheorganisaties, het NJiNederlands Jeugdinstituut  en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven

Zie ook: