Hoe krijg je het schoolbestuur enthousiast voor Gezonde School?

Hoe kunnen gezondheidsbevorderaars schoolbestuurders inspireren om met Gezonde School de kwaliteit van het primair onderwijs te verbeteren? Die vraag stond centraal tijdens de Netwerkbijeenkomst Plus. De 'opbrengst' van deze netwerkbijeenkomst en antwoorden op de vraag kunt u lezen op de pagina's:

Met dank aan:

Hester van der Putten, voormalig beleidsadviseur onderwijskwaliteit van de POPrimair Onderwijs-Raad, sectororganisatie voor het primair onderwijs (po). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het primair onderwijs, speciaal primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Ingrid Roelofs, directeur van basisschool De Valkenheuvel in Driebergen.