Links naar sites met achtergronden en tips

www.poraad.nl

Met de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes vanuit de PO-Raad (primair onderwijs), de vereniging van schoolbesturen. Naar website poraad.nl

Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school

Beschrijft onder meer de ambitie, doelen en activiteiten waar de sectorraden gezamenlijk naar steven – samen met andere partners in het veld. Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Naar Onderwijsagenda.

Argumentenkaart voor Gezonde School

De kaart is ontwikkeld voor het primair onderwijsvoortgezet onderwijs  en het middelbaar beroepsonderwijs.

De meerwaarde van een gezonde school

Meer informatie voor scholen en docenten is te vinden op de website Gezondeschool.nl.

Het nut van een schoolprofiel

Een schoolprofiel geeft een school inzicht in de huidige gezondheid van de leerlingen en het schoolpersoneel. Op basis daarvan kan een school vaststellen welke gezondheidsthema’s meer aandacht behoeven, door individuele leerlingenzorg of collectieve preventie.

Handleiding Gezonde School voor het mbo

Handig voor als je meer wilt weten over de organisatiestructuur van het mbo en de mogelijkheden om de gezondheid van studenten en medewerkers te vergroten. Naar website Gezondeschool.nl/mbo.

Vignet Gezonde School

Scholen die aantoonbaar goed met gezondheid bezig zijn, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen. Zo laat de school aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat de school gezondheid belangrijk vindt. Het vignet bestaat uit verschillende thema’s, zoals voeding en mondgezondheid, sport en bewegen, roken en alcohol, psychosociale gezondheid en fysieke veiligheid. De school is vrij om te kiezen op welke thema’s het vignet wordt aangevraagd. Naar vignet po, vignet vo en vignet mbo.

Handreiking gemeenteraadsverkiezing: Hoe u invloed kunt hebben op de lokale politiek

De PO-Raad heeft een handreiking Gemeenteraadsverkiezingen 2014 ontwikkeld. Het doel van deze handreiking is om thema’s aan te dragen die relevant zijn voor de lokale politiek. De handreiking laat zien op welke manier en op welke thema’s invloed is uit te oefenen op de verkiezingsprogramma`s van de lokale politieke partijen binnen de gemeente. In de handreiking zitten tips, voorbeelden en persberichten. Naar website poraad.nl.