Overzicht uitdagingen bestuurder tegenover meerwaarde Gezonde school
Uitdaging bestuurder Meerwaarde Gezonde School
Onderwijskwaliteit versterken
 • Lichamelijk actieve leerlingen halen aantoonbaar betere resultaten dan minder fitte leerlingen. Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere leerprestaties [1];
 • Aandacht voor gezondheid draagt bij aan een veilig en prettig schoolklimaat [2];
 • Het bevorderen van gezond gedrag is een van de kerndoelen van het basisonderwijs.
Oplossen krimpproblematiek
 • Een gezonde school zijn, is een onderscheidend kenmerk. Daarmee kunnen scholen zich profileren naar de ouders en meer leerlingen trekken.
Ontwikkelen brede kindcentra
 • Aandacht voor een doorgaande leerlijn raakt allerlei gezondheidsthema’s in het leven van de opgroeiende jeugd. Zoals voeding en omgaan met elkaar. Hier ligt een uitgesproken kans om met allerlei partners van scholen de krachten rond die thema’s te bundelen en middelen efficiënt in te zetten.
Versterken kwaliteit van de leerkracht en schoolleiding
 • Gezonde leerkrachten betekent minder ziekteverzuim. Gezondheid beïnvloedt namelijk de arbeidsparticipatie, het arbeidsverzuim en de arbeidsproductiviteit [2];
 • Een gezond binnenmilieu in scholen heeft een positief effect op de gezondheid van onderwijzend personeel (Programma van eisen frisse scholen, Agentschap NL 2012)
 • Medewerkers die sporten, zijn meer ontspannen, fitter en productiever. Er is onder deze groep minder verloop en de binding met de organisatie is groter [1];
 • Kinderen helpen opgroeien en gezond gedrag bevorderen, vraagt wat van leerkrachten en directies. Daar zitten soms lastige thema’s tussen, zoals praten over seksualiteit en pesten. De Gezonde School-aanpak helpt de school aan de nodige competenties, voorbeelden en materialen.
Beter betrekken van ouders
 • Ouderbetrokkenheid krijgt een boost met de Gezonde School-aanpak. De aanpak biedt veel momenten en invalshoeken om vorm te geven aan de betrokkenheid van ouders.
Begroting rond krijgen, middelen efficiënt inzetten
 • Als scholen beter zicht hebben op de gezondheidsproblemen die spelen bij de leerlingen, kunnen ze makkelijker kiezen uit de grote hoeveelheid initiatieven waarmee ze worden geconfronteerd. Dit levert tijdswinst op;
 • Een aanpak waarbij educatie, zorg voor individuele leerlingen en het betrekken van de schoolomgeving worden gecombineerd, heeft grotere effecten dan een eenmalige op zichzelf