Europese landen bundelen inzichten

De Europese landen zoeken elkaar geregeld op rond de Gezonde School. Ze brengen hun inzichten bij elkaar om visies, uitgangspunten en aanpak verder te ontwikkelen. Een aantal wetenswaardigheden:

Elk kind heeft recht op een Gezonde School

Tijdens de eerste Europese conferentie in 1997 hebben de landen onderschreven dat elk kind recht heeft op een Gezonde School. De landen hebben 10 principes voor een Gezonde School geformuleerd die voor alle landen worden aanbevolen.

SHESchools for Health in Europe-netwerk

45 landen in Europa zijn al lid van het SHE-netwerk. In dat netwerk brengen landen elkaar verder met de Gezonde School, ze wisselen ervaringen uit en houden contact. Elk land heeft een eigen contactpersoon. In Nederland is dat Vivian Kruitwagen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven. SHE heeft ook een onderzoeksgroep met ruim 70 onderzoekers uit 25 landen in Europa.

Hoe doen ze dat in...