Duitsland valt op met een verplicht kwaliteitsmodel voor goed onderwijs: 'Gute Gesunde Schule'. In dat model zijn onderwijskwaliteit en gezondheid direct aan elkaar gekoppeld. Ook zetten ze stevig in op de mentale gezondheid.

Gute Gesunde Schule

Gute Gesunde Schule kent vijf dimensies - die we ook wel uit andere kwaliteitsmodellen kennen - namelijk het leer- en onderwijsproces, managementproces, klimaat en cultuur, en tevredenheid. Bij elke dimensie zijn determinanten in kaart gebracht die invloed hebben op de kwaliteit van onderwijs. Daarbij is ook gekeken in hoeverre gezondheid een determinant is - of in hoeverre gezondheid juist bijdraagt aan beter onderwijs.

MindMatters

Om de kwaliteit van de school te verbeteren zet Duitsland ook in op de mentale gezondheid met het pakket MindMatters. Dit pakket gaat over positieve gezondheid (zoals sociaal-emotionele vaardigheden) en over thema’s als suïcidepreventie en pesten. Het integreert aandacht voor de mentale gezondheid niet alleen in het hele schoolprogramma. Maar ook in allerlei richtlijnen, bijvoorbeeld voor omgaan met crisissituaties, samenwerking met ouders en instanties, participatief leren en omgaan met stress. Pilots hebben aangetoond dat de aanpak werkt. Allerlei partijen helpen de aanpak financieren, zoals ziektekostenverzekeraars, ongevallenverzekeraars en onderzoeksgroepen.

Interessant voor Nederland

  • In Duitsland is niet – zoals in Nederland - het gezondheidsdenken over het onderwijsdenken gelegd. Er is juist gekeken naar hoe gezondheid een plek kan krijgen in het onderwijsdenken.
  • Duitsland kent daardoor nauwelijks borgingsproblemen als het gaat om aandacht voor gezondheid: gezondheid zit ingebakken in het onderwijsconcept.
  • Omdat het ingebakken is, ligt voor de school samenwerken met gezondheidsfunctionarissen voor de hand. Zij kunnen de onderwijsdoelen helpen realiseren.
  • De school is eigenaar van zijn gezondheidsopdracht, en niet een gezondheidsdienst van buiten de school.
  • Het zou interessant zijn in Nederland om als onderwijs- en gezondheidspartijen gezamenlijk een discussie te voeren over een gemeenschappelijk kwaliteitsmodel voor het onderwijs, waarin zichtbaar wordt hoe gezondheid bijdraagt aan een betere onderwijskwaliteit.