Estland is net als de andere Baltische staten enorm vooruitstrevend met het vernieuwen van onderwijs. De Esten leren van de gezondheidservaringen van andere landen en ontwikkelen een goede ondersteuningsstructuur.

Nationaal gezondheidsplan opgezet

In Estland bestond een enorme behoefte aan onderwijsvernieuwing toen de muur viel. Tot die tijd was het onderwijsstelsel statisch en Russisch-georiënteerd. Opvallend is dat de Gezonde School er is aangegrepen om met de onderwijsvernieuwing aan de slag te gaan. De rechten van het kind staan er centraal. Richtinggevend is ook hun nationaal gezondheidsplan. Daarin draait het bijvoorbeeld om gelijke rechten, een gezonde en veilige omgeving voor kinderen en een gezonde leefstijl.

Buitenlandse ervaringen slim benut

Estland heeft in korte tijd veel versnelling gemaakt rond de Gezonde School. De aanpak bleek zeer goed aan te sluiten op de wens om het onderwijs te vernieuwen - na de val van de muur begin jaren negentig van de vorige eeuw. Het maakte volop gebruik van de voorbeelden in andere landen. En in die aanpakken brachten ze verbeteringen aan op basis van de daar geleerde lessen.

Geïnvesteerd in netwerken

Estland heeft ook geïnvesteerd in de netwerken om een Gezonde School op te zetten en te onderhouden. Ze kennen er een structuur vergelijkbaar met die in Nederland. Het landelijk gezondheidsinstituut (vergelijkbaar met RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert het landelijk Gezonde School-programma. In de regio’s opereren coördinatoren die (kleuter)scholen en netwerken adviseren en ondersteunen.

Verder met gezonde kinderopvang

40% van de scholen en kindergartens werken al aan de Gezonde School. In Estland zijn ze ook al in 2000 begonnen met zorgen voor gezonde kinderopvang. Dat is in Nederland nog juist een van de uitdagingen.

Geen vignet, wel landelijke indicatoren

Estland werkt niet met vignetten voor de Gezonde School, maar met een kwaliteitssysteem met meetbare indicatoren die landelijk zijn vastgesteld. Scholen toetsen daarmee zichzelf en krijgen dan een certificaat voor het behaalde resultaat. Ook kunnen ze aangeven aan welke aspecten zij nog meer aandacht willen besteden.

Interessant voor Nederland

  • Hoe werkt het indicatorensysteem in Estland? Juist vanwege de uniformiteit en meetbaarheid is het voor ons land interessant om eens te bekijken. Het vignet in Nederland heeft ondanks de sterke kanten ook nadelen: wanneer is een school bijvoorbeeld nou gezond? Bovendien zijn er ook scholen die veel doen aan gezondheid, maar die niet in aanmerking komen voor het vignet.
  • Kunnen we misschien ons voordeel doen met de stappen die zijn gezet in Estland rond gezonde kinderopvang?
  • Nederlandse gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheid als het gaat om gezondheid voor de jeugd. Het zou goed zijn om op lokaal niveau de discussie te voeren met school, gemeente en ggdGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, aangezien zij collectieve medeverantwoordelijkheid dragen.
  • We zouden kunnen leren van het netwerk gezonde kinderopvang in Estland.