Schotland heeft gezondheid een stevige plek gegeven in een uniek onderwijscurriculum. En de gedachten achter dat curriculum ook uitgewerkt naar lokaal beleid.

Domein gezondheid en welzijn

Schotland heeft zijn onderwijscurriculum in 2009 omgegooid vanuit het idee van de Gezonde School. Daarvoor werkten twee departementen nauw samen: Health Scotland en Education Scotland. Sindsdien kennen ze het Curriculum for Exellence. Het curriculum bestaat niet meer uit vakken maar uit zes domeinen, zoals leren lezen en leren tellen. Maar ook: gezondheid en welzijn.

Uitgangspunt in dat domein is dat leren over gezondheid en welzijn bijvoorbeeld het zelfvertrouwen van leerlingen bevordert, en ook onafhankelijk denken, een positieve houding en talenten. Daarom is het de verantwoordelijkheid van élke docent om bij te dragen aan het leren en ontwikkelen van kinderen op dit gebied. Het kind staat centraal, en het domein moet er alles aan doen om bij te dragen aan de complete ontwikkeling van het kind.

Buddy voor kinderen uit gezinnen met problemen

Het Schotse model is ook uitgewerkt naar lokaal beleid. Daarin krijgen kinderen uit gezinnen met problemen vanaf hun geboorte tot aan hun 25e een volwassene als buddy aangewezen. Die begeleidt het kind en gezin – gedurende de hele ontwikkeling van het kind. Het zijn dus niet instanties die zorgdragen voor steun bij de ontwikkeling, maar personen.

Interessant voor Nederland

  • Gezondheidsverschillen wegwerken bleek een enorme stimulans te zijn om dit domein in het Schotse onderwijs een plek te geven.
  • De hervorming was mede mogelijk omdat mensen uit het onderwijs een belangrijk breekijzer waren om gezondheid een plek te geven.
  • Niet de onderwijsinspecteurs stellen cijfermatig vast welke resultaten bereikt worden met het nieuwe curriculum, maar de kinderen zelf. Scholen worden afgerekend op wat kinderen aangeven. Als de kinderen hoog normeren, wordt dat gezien als een indicatie van goed onderwijs.
  • Schotland werkt niet met gezondheidsthema’s en vignetten.
  • De actieve betrokkenheid van kinderen is een enorme stimulans gebleken in Schotland. In Nederland blijven nog veel mogelijkheden hiertoe onbenut. Zo valt op dat leerlingen nauwelijks aanwezig zijn bij oriënterende gesprekken over gezondheid met de school. 
  • We denken in Nederland nog erg sectoraal: de gezondheidssector moet gezondheidsproblemen oplossen en het onderwijs moet leerlingen leren lezen en schrijven. Het zou interessant zijn om een kostenbatenstudie te doen naar wat krachtenbundeling oplevert.
  • In Nederland zouden we in de communicatie misschien minder nadruk op gezondheid (alleen) moeten leggen, maar juist op welzijn, of op gezondheid en welzijn.

Meer informatie

Lees meer op Education.gov.scot

Seksuele- en relationele vorming in NL en SL

Seksuele- en relationele vorming in Nederland en Schotland

Internationale uitwisseling tussen twee succesvolle scholen

Nehalennia uit Nederland en Kirkcaldy uit Schotland zijn scholen die zich onderscheiden op het gebied van seksuele en relationele vorming. Beide hebben daarmee een Award in de wacht gesleept.

In april 2016 brachten leerlingen, docenten en een jeugdverpleegkundige van Nehalennia Scholengemeenschap uit Middelburg een bezoek aan Kirkcaldy High School in Edinburgh in Schotland.

Lees meer over deze uitwisseling.