[blok Focus op Gezondheid]

Focus op Gezondheid

Het thema gezonde leefstijl stond centraal in het pilotproject Focus op Gezondheid.  Vrijwillige mentoren en mentor-coördinatoren van School’s cool-vestigingen in Gouda en Utrecht, filmden daarvoor hun mentor-leerlingcontact. School’s cool koppelt vrijwillige mentoren aan scholieren die extra steun nodig hebben bij de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Uit het pilotproject is een concrete samenwerking tot stand gekomen tussen JGZJeugdgezondheidszorg/GBGezondheidsbevordering -afdelingen en School’s cool. Focus op Gezondheid is ontwikkeld en uitgevoerd door het Centrum Media & Gezondheid (CMG) in samenwerking met School’s cool Nederland en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Hollands Midden (afdeling JGZ/Gezondheidsbevordering).

[quote]

''Ik weet dat ik als mentor verschil kan maken, maar ik richtte mij altijd alleen op schoolprestaties en huiswerk. Nu heb ik meer oog voor de leefstijl van mijn leerling en probeer daar ook een positieve invloed op te hebben.''

Leren filmen en monteren

In het project Focus op Gezondheid heeft het Centrum Media & Gezondheid vrijwillige mentor(-coördinatoren) geleerd hoe te filmen met een HD-camera en deze beelden te monteren. Een waar avontuur, want hoe breng je samen met je mentorleerling in beeld wat een gezonde leefstijl is? Het is een erg breed begrip, van eten, tot lekker in je vel zitten of op de fiets naar school.

STA-methode helpt bij vroegtijdig signaleren ongezond gedrag

Bij het filmen is de Show Talk en Act (STA)-methode van het Centrum Media & Gezondheid gehanteerd. Deze gaat uit van een concrete en positieve benadering in drie stappen:

  1. laat zien wat er goed gaat (Show)
  2. ga hierover met elkaar in gesprek (Talk), en
  3. wissel concrete tips en handelingsperspectieven uit (Act)

Door beeldopnamen te maken van potentiële gezonde leefstijlmomenten tijdens het leerling-mentorcontact, kunnen de mentor(-coördinatoren) eventuele ongezonde gewoonten vroegtijdig signaleren en bespreken met de ouders, school en JGZJeugdgezondheidszorg.

Individuele begeleiding voorkomt uitval

De vrijwillige mentoren van School’s cool zijn door het directe contact met de leerling bij zijn of haar volledige belevingswereld betrokken: thuis, in de vrije tijd en op school. Door de individuele begeleiding van mentoren krijgen risicovolle leerlingen de kans om, binnen hun eigen omstandigheden, vaardigheden te ontwikkelen om goed en gezond te presteren. En zo terugval naar een lagere vorm van onderwijs en voortijdig schooluitval te voorkomen. 

[blok Concrete samenwerking]

Concrete samenwerking tussen JGZJeugdgezondheidszorg/GBGezondheidsbevordering -afdelingen en School’s cool

Naar aanleiding van het project, hebben de School’s cool-vestiging en de JGZ/GB-afdeling van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Hollands Midden concrete plannen uitgewisseld om meer samen te werken:

  • vrijwillige mentoren kunnen bij de JGZ/GB-afdeling advies vragen en lesmateriaal lenen over gezondheid. Deze kunnen ze gebruiken in hun contact met leerlingen en ouders.
  • School’s cool streeft ernaar om gezonde leefstijl als vast onderwerp op te nemen bij de training basisvaardigheden van mentoren en bij de inschrijfgesprekken met leerlingen, ouders en leerkracht op school.
  • School’s cool streeft ernaar om tweejaarlijks een themabijeenkomst te organiseren voor vrijwillige mentoren over ‘Jongeren en gezondheid’ met een deskundige van de JGZ/GB.
  • School’s cool wil informatie opnemen over gezonde leefstijl in diverse communicatie-uitingen van School’s cool vestigingen en School’s cool Nederland.