Drie vragen uit de Gezonde School-praktijk

Een beleidsmedewerker gezondheidsbevordering (GBGezondheidsbevordering ) van een GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst vraagt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuWij betrekken JGZJeugdgezondheidszorg bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak. Daartoe kregen JGZ-verpleegkundigen een scholing in de aanpak. Toch lopen we in de praktijk tegen dilemma's aan. We willen graag horen hoe andere GGD’en de Gezonde School-aanpak hebben georganiseerd binnen hun GGD. De trend is dat JGZ-verpleegkundigen die al op scholen komen, taken (gaan) doen rond Gezonde School. Hoe is de taakverdeling tussen JGZ en GB bij andere GGD’en?’

Hannie Poletiek reageert

‘Bij GGD Groningen hebben we al wat jaren ervaring met die gecombineerde uitvoering’, vertelt Hannie Poletiek, functionaris gezondheidsbevordering (GB). ‘Omdat JGZ structureel op scholen komt en we in Groningen anderhalve fte GB hebben op ruim 400 scholen, was het logisch en noodzaak om hen bij de ondersteuning rond Gezonde School-aanpak te betrekken’.

Over de taakverdeling vertelt Hannie: ‘GB promoot de Gezonde School-aanpak, verzorgt nieuwsbrieven voor scholen, twittert, maakt menukaarten op pijlers en thema’s. Het netwerken rond Gezonde School doen we ook. Denk bijvoorbeeld aan samenwerken met partners als verslavingszorg, IVN, ggzGeestelijke gezondheidszorg’.

‘JGZ’ers doen het contact met school. Vanuit het nieuwe contactmoment 14+ neemt het JGZ-team (met daarin een arts, verpleegkundige en doktersassistente) de vragenlijst af. De afdeling epidemiologie maakt daarvan een rapport. De uitkomsten bespreekt een JGZ-collega met de school en grijpt de GGD aan om scholen te adviseren over hoe de Gezonde School-aanpak kan helpen om het gesignaleerde aan te pakken. GB ondersteunt indien nodig JGZ bij dit gesprek. Nu doen de JGZ’ers dat in Groningen al in het voorgezet onderwijs. En we werken aan eenzelfde werkwijze voor basisscholen.’

Hoe betrek je JGZ-collega's bij Gezonde School?

Hannie: ‘In het (verplichte) scholingsprogramma van JGZ-collega’s heeft GGD Groningen trainingen Gezonde School opgenomen. De meeste JGZ’ers zijn enthousiast over Gezonde School en pakken hun rol wel, ook al vinden ze die eerst spannend. Als JGZ daar om vraagt gaat GB mee naar een school, waarbij JGZ in de lead is. Daarbij vullen we elkaar aan en zo enthousiasmeren we elkaar. Het helpt dat ze bij vragen kunnen terugvallen op GB.’

In Groningen ziet JGZ deze collectieve taak op scholen ook als meerwaarde naast de individuele leerlingenzorg. Hannie: ‘Eén van onze JGZ-teams heeft zelfs geïnitieerd dat ze alle scholen in hun regio willen benaderen met de Gezonde School-aanpak!’   

Hoe ga je om met verschillen?

De ene JGZ-collega heeft meer affiniteit met Gezonde School dan de ander en niet iedereen heeft dezelfde competenties. Hoe gaan jullie om met die verschillen? 

‘Direct na de scholing vinden JGZ’ers het nog best lastig om aan de slag te gaan,’ volgens Hannie: ‘toch pakken JGZ’ers, veelal met achtergrond verpleging of doktersassistent, de werkzaamheden rond Gezonde School enthousiast op. De enthousiastelingen vraag ik in het werkoverleg te vertellen wat ze hebben gedaan op school. Verder spreken we in het regiomanagersoverleg over de Gezonde School-aanpak. Ook zorgen we dat het op de agenda staat van hun JGZ-team en opgenomen is in hun beleid.’

Hannie: ‘JGZ-artsen zijn anders opgeleid, maar het is belangrijk dat zij ook preventief kijken: hoe kun je voorkomen dat leerlingen gaan roken of overmatig gaan drinken. Dat lukt nog niet bij alle artsen. Een paar jonge nieuwe artsen pakken Gezonde School wel op; hen zetten we in als voorbeeld voor hun collega’s.’

Meer lezen? Bekijk dan ook eens: