[bloktekst]

De Lang Leve de Liefde Award is in 2015 gewonnen door Nehalennia scholengemeenschap uit Middelburg, omdat ze het thema seksualiteit en seksuele diversiteit al jaren hoog in het vaandel heeft staan. De JGZJeugdgezondheidszorg-verpleegkundige speelt daarbij een belangrijke adviserende rol: ‘Er is een vruchtbare samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en de school’, zo vertelt Tessa Goorsenberg, jeugdverpleegkundige 12+ van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Zeeland.'

Hoe was de start met Lang Leve de Liefde?

In 2012 startten de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Goes met het Anti Discriminatie Bureau, en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Zeeland een samenwerkingsverband, om de sociale acceptatie en de veiligheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBTLesbisch, Homo, Biseksueel en Transgender) jongeren te vergroten op vo-scholen. Met een subsidie van het ministerie heeft de school het project Lang Leve de Liefde opgepakt.

Welke rol heeft de JGZJeugdgezondheidszorg?

In de opzet en de uitvoering heeft de JGZ-verpleegkundige een belangrijke rol gehad; zij is vrijwel het hele jaar regelmatig op school aanwezig. De jeugdverpleegkundige 12+ voert het PGOPreventief Geneeskundig/GezondheidsOnderzoek 13 uit in de tweede klas. Ook wordt er in de derde of vierde klas een pubercontactmoment aangeboden aan de leerlingen. Daarnaast gaat de JGZ-verpleegkundige in gesprek met de school om te kijken naar mogelijke gezondheidsonderwerpen waar de school aan wil werken. Tevens informeert en enthousiasmeert zij de docenten over de gezondheidsthema’s en projecten die de school heeft gekozen om uit te voeren. Ten slotte houdt ze een vinger aan de pols over het verloop van het project. De JGZ verpleegkundige voert het project niet uit, maar heeft een adviserende en informerende rol.

Wie voert het project Lang Leve de Liefde uit?

De lessen van het project Lang Leve de Liefde worden niet alleen door de docent biologie gegeven, maar ook door enthousiaste docenten die feeling hebben met dit onderwerp. Dat kan een mentor zijn, maar ook bijvoorbeeld een docent Nederlands. Belangrijk is dat de leerlingen zich op hun gemak voelen bij de betreffende docent om vrij over het onderwerp te praten.

Studiereis naar Schotland: de kers op de taart

In het kader van de Lang Leve de Liefde Award ging een delegatie van de Nehalennia-school (leerlingen, docenten en de JGZ-verpleegkundige) voor een studiereis naar Schotland (Edinburgh). Zij bracht daarbij een bezoek aan Kirkcaldy High School om ervaringen uit te wisselen rondom het thema Relaties en seksualiteit.

Terug in Nederland wordt bekeken hoe de opgedane kennis toegepast kan worden. Te denken valt aan het invoeren van een Sense-spreekuur. Daarnaast wordt besproken of en hoe de Gay Straight Alliance een prominentere rol kan krijgen volgens het voorbeeld van de LGBT-leerlingen op Kirkcaldy High School. Bijvoorbeeld door het realiseren van een ontmoetingsplaats op school, door activiteiten te plannen en/of door een vaste contactpersoon vanuit school te benoemen.

Succesfactoren

  • De jeugdverpleegkundige 12+ is een sleutelfiguur op school; zij kan de school toelichting geven op het project en het steeds onder de aandacht brengen.
  • De jeugdverpleegkundige 12+ en jeugdarts hebben regelmatig contact met de school, zien en spreken alle leerlingen.
  • Het onderwerp blíjft onder de aandacht door het op de agenda te zetten bij teamvergaderingen en bij de directie.