[bloktekst]

VmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) -jongeren in beweging

Project ‘Mulock Houwer in Beweging!’ speelt zich af op een regionale vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) -school voor jongeren met gedrags- en/of psychiatrische problemen. Zij hebben moeilijkheden met leren en een afstand tot de maatschappij. Deze jongeren hebben een groot risico op overgewicht en weinig sporten. School, JGZJeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering, eerstelijnszorg, buurtsportcoach en sportvereniging werken samen om jongeren positieve energie te geven: ‘je voelt je lekkerder als je voldoende beweegt en gezond eet’.

Jeugdverpleegkundige spin in web op school

Om jongeren een positieve ervaring te geven op fysiek en sociaal-emotioneel gebied, zijn diverse sporten in de vorm van clinics aangeboden op de school, zoals breakdance, voetbal, karate. Nieuw is dat de jeugdverpleegkundige hierin een centrale positie inneemt op school. Zij vervult een brugfunctie tussen diverse disciplines, waaronder fysiotherapie en voedingsdeskundigen. Leerlingen, ouders en docenten kunnen haar gemakkelijk benaderen. 

Do's en don'ts

Do’s en don’ts

  • Een projectleider en projectondersteuner zijn onontbeerlijk om een dergelijke nieuwe aanpak van de grond te krijgen
  • Ga van af het begin op zoek naar waar en bij wie de energie zit, sluit aan en probeer vandaaruit de kring van betrokkenen groter te maken
  • Zorg voor kennismakings-, tussenstand- en evaluatiemomenten
  • Communiceer veel, via diverse kanalen en met diverse middelen over je project met alle doelgroepen: maak daarvoor een apart communicatieplan. Dit is van belang voor het draagvlak, de uitvoering, maar vooral ook voor de borging en de continuïteit
  • Timmer je plan en activiteiten niet dicht. Geef ruimte voor spontane inbreng en maatwerk. Sluit aan bij de mogelijkheden van school. Houd je plan dynamisch maar houd ook je einddoel in de gaten
  • Houd rekening met de 'peer'-druk van deze groep pubers: hun spontane (individuele) bereidheid wordt vaak door de groep getemperd
  • Wees inventief en durf ook van de gebaande paden af te wijken om een (sub)doel te bereiken 

Meer informatie over deze aanpak

Voor meer informatie over het project Mulock Houwer in Beweging! kunt u contact opnemen met GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gooi & Vechtstreek, Brigit Hamburg (b.hamburg@ggdgooi.nl)