Vroegtijdige opsporing door JGZ van depressieve klachten bij 12-14 jaar

Depressieve symptomen in de vroege puberteit zijn een duidelijke voorspeller van een depressie op latere leeftijd. Maar jongeren met psychische klachten komen zeer moeilijk in beeld. Terwijl jaarlijks zo’n 37.000 (4%) jongeren (13-17 jaar) lijden aan een depressieve stoornis.

Om hen eerder in het vizier te krijgen, is nauwe samenwerking met jongeren, ouders, school en ketenpartners nodig, zo is de ervaring van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Hart voor Brabant. 

Ilse (14 jaar):

''Het gaat iets beter met me. Ik voel me nu gelukkiger. Het heeft mij geholpen om over mijn problemen te praten. Het was fijn te horen dat anderen dezelfde gevoelens en gedachtes hebben.''

De belangrijkste leerervaringen van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Hart voor Brabant:

Houd hetzelfde doel voor ogen

Het is nodig om elkaar te vertrouwen en hetzelfde doel hebben. In de praktijk zagen we dat er, bewust of onbewust, verschillende belangen mee speelden. Hierdoor hebben we regelmatig onze strategie en tempo aangepast. Houd hier rekening mee in de planning.

Spreek over 'veerkracht', vermijd 'depressie'

Als je in de vragenlijst spreekt over ‘veerkracht’ en ‘zelfvertrouwen’, spreekt dit jongeren meer aan dan wanneer het over ‘depressie’ gaat.

Digitaliseren vragenlijst 

Via de school krijgen alle leerlingen een vragenlijst aangeboden die screent op depressieve klachten. Het digitaliseren van deze vragenlijst, een risicoprofiel maken en dit automatisch aan het Digitaal Dossier JGZJeugdgezondheidszorg hangen was binnen zes weken geregeld. Gelukkig hebben we geen technische problemen gehad.

Koppel stemmingsvragenlijst aan eigen gezondheidsvragenlijst

De afname van de stemmingsvragenlijst hebben we gekoppeld aan onze eigen gezondheidsvragenlijst. Dit werkt efficiënt, omdat je dan maar één afname hoeft te regelen.

Zorg voor privacy als leerlingen vragenlijst invullen

Het prettig als de mentor aanwezig is in de klas wanneer de leerlingen de digitale vragenlijst invullen. Ook vinden leerlingen het prettig als ze hierbij privacy hebben. Een dag later was de uitslag bekend, zodat we de aandachtsjongeren er snel uit konden halen.

Train jeugdverpleegkundigen en ze pikken sneller signalen op

In het begin vroegen jeugdverpleegkundigen zich af of zij wel bekwaam waren om deze gesprekken te voeren. Zij hebben één dagdeel scholing gehad. Tijdens de evaluatie merkten zij zelf op dat ze, ook op scholen die niet meededen met het project, sneller signalen opvingen van leerlingen met depressieve klachten en dat zij meer intensievere gesprekken voerden met de leerlingen.

Betrek ouders

Positief was de ouderavond voor de start en na afloop van de interventie, omdat ouders betrokken raakten en zij een belangrijke speler zijn in het vroeg signaleren van depressie.  

Tip

Diverse tips voor het omgaan met somberheid, met name voor jongeren, vindt u in de folder Tips voor dips.