Positieve gezondheid. Interessant voor de Gezonde School?

Er is een nieuw idee over wat gezondheid is, positieve gezondheid genoemd. Dit nieuwe denken over gezondheid legt het accent niet op ziekte, maar op veerkracht, dagelijks functioneren, zingeving en mee kunnen doen. Voor de Gezonde School is dit concept uitermate interessant. Wat levert het op, waar liggen er kansen?

Ga voor de antwoorden op uw vragen rond positieve gezondheid naar: