Het idee van positieve gezondheid inspireert tot een andere manier van denken. En dus ook tot nieuwe mogelijkheden. Wat kan de meerwaarde zijn van positieve gezondheid voor scholen? 

Leren over het leven

De nieuwe benadering helpt ervoor zorgen dat de school een plek is waar je als leerling met plezier naartoe komt. Het is de plek die je helpt leren hoe je grip houdt op je leven. Waar je leert te reflecteren op hoe het met je gaat, wat er moet gebeuren, en wie je daarbij kan helpen. Het is de plek waar je leert dealen met wat er op je pad komt.

Meer zaken die de school zal herkennen

Positieve gezondheid raakt aan belangrijke doelen van de school. Nog meer dan bij Gezonde School gaat het in essentie om vaardigheden die leerlingen nodig hebben voor hun leven en om te leren. Denk aan kunnen reflecteren, problemen oplossen, zelfsturing, goed burgerschap, leren beslissen en plannen. Positieve gezondheid sluit ook naadloos aan bij het ontwikkelen van deze 21st century skills waar steeds meer scholen warm voor lopen.

Probleemgerichte benadering loslaten

Positieve gezondheid stimuleert de school om niet langer te werken vanuit problemen zoals pesten, overmatig alcoholgebruik en overgewicht. Maar om nadrukkelijk te koersen op positieve aspecten, zoals plezier hebben, respect voor elkaar, en veiligheid. Ook kan positieve gezondheid mensen anders laten kijken naar regels op school. In plaats van negatief gedrag te verbieden, helpt het concept juist het positieve gedrag benadrukken.

Kinderen veerkrachtiger maken

Positieve gezondheid legt de nadruk op het veerkrachtiger maken van kinderen. Dat klinkt vaag, maar is wel degelijk concreet te duiden en uit te werken op school. Antonovski’s Sense of Coherence biedt daarvoor bijvoorbeeld houvast. Hij ontdekte dat het bij veerkracht draait om drie belangrijke elementen:

  • het leven begrijpen
  • grip hebben op het leven
  • zin kunnen geven aan het leven

Beter zicht op hoe het gaat

Positieve gezondheid kan leiden tot handige instrumenten die beter helpen signaleren en in kaart brengen hoe het staat met een leerling. Maar ook met een docent, het team of een leerlingenpopulatie. Het nieuwe concept helpt andere dingen te zien die maken hoe iemand zijn gezondheid beleeft. Het brengt dan ook meer en andersoortige informatie boven tafel, die kan helpen de gezondheid te verbeteren.

Versterkende gesprekken

Vanuit positieve gezondheid zullen de gesprekken van leerkrachten anders worden. Zoals de gesprekken met leerlingen, hun ouders en collega’s. Het concept verschaft woorden om te praten over waar het écht om gaat, zoals of je in staat bent om je doelen na te streven, of je lekker in je vel zit en kunt genieten. Het geeft ook de mogelijkheden om de juiste vragen te stellen om verder te komen, waarbij een meer coachende en gidsende gespreksstijl de nadruk krijgt.

Meer verbreding en verbinding

Het zou interessant zijn om vanuit positieve gezondheid de gezondheidsthema’s op school te verkennen, zoals sport en bewegen. Grote kans dat de thema’s zich verdiepen, omdat dit nieuwe concept veel meer dimensies van gezondheid erbij betrekt. Denk aan karaktervorming, omgaan met verschillen, omgaan met verliezen, elkaar respecteren en in teamverband samenwerken.

Herkaderen van het begrip gezondheid

Positieve gezondheid biedt een nieuw kader voor waar het ook alweer om gaat als we het hebben over gezondheid. Daarbij zullen veel elementen aan het licht komen die scholen herkennen en aan het hart gaat, zoals veiligheid, prettige schoolomgeving en plezier hebben.

Nieuwe energie

Werken vanuit positieve gezondheid zal veel nieuwe energie geven. Iedereen op school ervaart dat hij zelf invloed heeft, in plaats van dat de dingen je overkomen. Dat geeft een andere dynamiek, een andere sfeer.